Издания БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993|


2008 год

  1. Пасля крутога павароту: Ідэолага-палітычная барацьба ў Беларусі. 1932-1936 гг.: дакументы, матэрыялы, аналіз / Аўт. склад.: У.І. Адамушка і інш. – Мн.: БелНДІДАС, 2008. – 495 с.
  2. Праблемы гістарыяграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі ў Беларусі: матэрыялы «круглага стала», прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння прафесара У.М. Міхнюка (Мінск, 28 верасня 2007 г.) / склад. В.С. Пазднякоў, П.П. Журкевіч; навук. рэд. У.І. Адамушка, А.Я. Рыбакоў. – Мн.: БелНДІДАС, 2008. – 136 с.
  3. Пазднякоў, В.С. Клецк X-XVIII стст.: матэрыяльная і духоўная культура беларускага феадальнага горада / В.С. Пазднякоў; навук. рэд. П.Ф. Лысенка. – Мінск: БелНДІДАС, 2008. – 287 с.
  4. Защита архивных документов от хищений и несанкционированного доступа: методические рекомендации/авт.-сост. С.В.Жумарь, Е.Л.Тарасевич. – Минск: БелНИИДАД, 2008. – 42 с.
  5. Беларускі археографічны штогоднік. Вып. 9 / Рэдкалегія: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелНДІДАС, 2008. – 366 с.