Издания БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993|


2005 год

  1. Архіў уніяцкіх мітрапалітаў. Дакументы да гісторыі царквы ў Беларусі XVI—XXстст. у фондах гістарычных архіваў Літвы і Расіі: Даведнік/ Склад. С.І.Паўловіч.— Мн.— Полацк, 2005.— 166с.
  2. Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып.6/ Рэдкал.: У.К.Коршук (гал. рэд.) і інш.— Мн.: БелНДІДАС, 2005.— 364с.
  3. Выстояли и победили: свидетельствуют архивы.— Мн.—Витебск, 2005.— 80с.
  4. ЖумарьС.В. Ведомственные архивы и отраслевые фонды Республики Беларусь.— Мн.: БелНИИДАД, 2005.— 152с.
  5. Метадычныя рэкамендацыі да публікацыі лацінскіх дакументаў XIII—XIVстст./ Аўт.-склад. А.А.Жлутка.— Мн.: БелНДІДАС, 2005.— 50с.
  6. Метадычныя рэкамендацыі па рабоце архіваў з дакументамі асабістага паходжання/ Аўт.-склад. Г.В.Запартыка; навук. рэд. С.У.Жумар.— Мн.: БелНДІДАС, 2005.— 200с.
  7. Методические указания по практическому применению государственного стандарта Республики Беларусь СТБ6.38-2004 «Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»/ Авт.-разраб. Э.Н.Давыдова, Н.А.Капмоле, А.Е.Рыбаков.— Мн.: БелНИИДАД, 2005.— 68с.
  8. Нормы времени и выработки на основные виды работ, выполняемые в государственных архивах Республики Беларусь.— Мн.: БелНИИДАД, 2005.— 116с.
  9. Пра вайну апошняе слова не сказана: Па матэрыялах пасяджэнняў «круглых сталоў», прысвечаных распрац. гісторыі Вялікай Айчын. вайны (май 2004г., май 1990г.)/ Адк. рэд. Ю.У.Несцяровіч, У.В.Фядосаў.— Мн.: БелНДІДАС, 2005.— 143с.