Издания БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993|


2003 год

  1. Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып.4/ Рэдкал.: У.І.Адамушка і інш.— Мн.: БелНДІДАС, 2003.— 356с.
  2. Валахановіч А.І. Графы фон Гутэн Чапскія на Беларусі.— Мн.: БелНДІДАС, 2003.— 85с.
  3. Документы по истории православной церкви на Беларуси XVIII—XXвв. в фондах государственных архивов Республики Беларусь: Межархив. справ./Авт.-сост. О.А.Добычина и др.— Мн.: БелНИИДАД, 2003.— 284с.
  4. Знешняя палітыка Беларусі: Зб. дакументаў і матэрыялаў. Т.6 (1976г.— верасень 1991г.)/ Склад. У.К.Ракашэвіч, А.В.Шарапа.— Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2003.— 335с.
  5. Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі рукапісных актавых кірылічных крыніц у Беларусі (XIII—XVIIIстст., перыяд Вялікага княства Літоўскага)/Аўт.-склад. А.І.Груша.— Мн.: БелНДІДАС, 2003.— 168с.
  6. Методические рекомендации о порядке формирования цен на платные работы и услуги, выполняемые архивными учреждениями Республики Беларусь/ Авт.-разраб. В.В.Федосов.— Мн.: БелНИИДАД, 2003.— 30с.
  7. Рекомендации по составлению и применению примерной номенклатуры дел районных и городских исполнительных комитетов.— Мн.: БелНИИДАД, 2003.— 40с.
  8. Рыбчонак С.А. Крыніцы па генеалогіі Беларусі XVI— пачатку XXст.: Метад. парады.— Мн.: БелНДІДАС, 2003.— 76с.