Издания БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993|


2002 год

  1. Архіўная спадчына Віцебшчыны як крыніца вывучэння гісторыі краю: Матэрыялы архіўных чытанняў, прысвечаных 150-годдзю з дня нараджэння А.П.Сапунова. 6—7чэрвеня 2001г., Віцебск/ Склад. В.У.Скалабан і інш.— Мн.: БелНДІДАС, 2002.— 232с.
  2. Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып.3/ Рэдкал.: Р.П.Платонаў (гал. рэд.) і інш.— Мн.: БелНДІДАС, 2002.— 276с.
  3. Витебщина архивная: история, фонды, персоналии (сер. XIX— XXвв.)/ Сост. М.В.Пищуленок и др.; науч. ред. М.Ф.Шумейко.— Мн.: БелНИИДАД, 2002.—213с.
  4. Гербоўнік беларускай шляхты.Т.1/ Т.Капіца, А.Леўчык, С.Рыбчонак і інш.— Мн.: БелНДІДАС, 2002.—493с.
  5. Знешняя палітыка Беларусі: Зб. дакументаў і матэрыялаў. Т.5 (верасень 1945г.— 1975г.)/ Склад. У.М.Міхнюк, У.К.Ракашэвіч, А.В.Шарапа, І.Г.Яцкевіч.— Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2002.— 344с.
  6. Платонаў Р.П. Старонкі гісторыі Беларусі: Архівы сведчаць: З навук. спадчыны/ Уклад.: У.В.Фядосаў і інш.; навук. рэд. М.Ф.Шумейка.— Мн.: БелНДІДАС, 2002.— 352с.
  7. Пра час «Узвышша»: Матэрыялы навук. канферэнцый узвышаўскіх чытанняў (Мінск. 1999—2002)/ Рэдкал.: Г.В.Запартыка (гал. рэд.) і інш.— Мн.: БелНДІДАС, 2002.— 167с.
  8. ШумейкоМ.Ф. Архивист и археограф Дмитрий Иванович Довгялло.— Мн.: БелНИИДАД, 2002.— 165с.