Издания БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993|


1994 год

  1. Армія Краёва на тэрыторыі Заходняй Беларусі (чэрвень 1941 — ліпень 1944): Тэз. чацв. навук. канф. беларус. і польскіх гісторыкаў, Гродна, 6 — 7 кастр. 1994 г. / Падрыхт.: А. Ф. Макарэвіч, У. М. Міхнюк. — Гродна: БелНДЦДААС, 1994. — 140 с.
  2. Ермолович В. И., Жумарь С. В. Огнем и мечом: Хроника польского националист. подполья в Белоруссии (1939 — 1953 гг.) / БелНИЦДААД. — Мн.: БелНИЦДААД, 1994. — 107 с. — Библиогр.: с. 104 — 108.
  3. Чарапіца В. М. Са скарбніцы кніжных паліц: [Нарысы пра аўтографы даслед. гіст. Беларусі ў к. ХІХ — пач. ХХ ст.]. — Мн.: БелНДЦДААС, 1994. — 174 с.