Издания БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993|


1993 год

  1. Архівазнаўства, крыніцазнаўства, гістарыяграфія Беларусі: стан і перспектывы: Тэз. міжнар. навук.-тэар. канф., Мінск, 1 — 2 снеж. 1993 г.: У 2 ч. / Камітэт па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь. БелНДЦДАС. БДУ. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь; Падрыхт.: А. Ф. Макарэвіч, У. М. Міхнюк, М. Ф. Шумейка. — Мн.: БелНДЦДАС, 1993. — Ч. 1. — 161 с.; Ч. 2. — 137 с.
  2. Міхальчанка А. М. І верш, і эпас тэлеграфным радком: З гіст. інфарм. службы Беларусі. — Мн.: БелНДЦДАС, 1993. — 138 с.
  3. Наменклатура платных работ і паслуг і метадычныя рэкамендацыі па разліку свабодных цэн на работы і паслугі, якія выконваюцца архіўнымі ўстановамі і арганізацыямі / Камітэт па арх. і справаводству пры Савеце Міністраў Рэсп. Беларусь. БелНДЦДАС. — Мн.: БелНДЦДАС, 1993. — 35 с.
  4. Рассакрэчаныя архівы: Дакументы дзяржаўных архіваў Рэспублікі Беларусь, якія пераведзены на адкрытае захоўванне: Даведнік. Вып. 1 / Камітэт па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь. БелНДЦДАС; Склад.: В. А. Дабычына, В. І. Пташнікава; Рэд. А. М. Міхальчанка. — Мн.: БелНДЦДАС, 1993. — 147 с.