Издания БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993|


2010 год

  1. Археаграфічныя даследаванні і распрацоўкі ў Рэспубліцы Беларусь (1991 – 2008 гг.): бібліягр. паказальнік / склад.: Ю.У.Несцяровіч, В.С.Пазднякоў, І.М.Шпілеўская. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – 89 с.
  2. Методические рекомендации по оформлению обложек дел / авт.-разраб.: Э.Н.Давыдова [и др.]. – Минск: БелНИИДАД, 2010. – 30 с.
  3. Методические рекомендации по использованию электронной почты в деятельности организаций Республики Беларусь / авт.-разраб.: А.Н.Сукач, А.Е.Рыбаков. – Минск: БелНИИДАД, 2010. – 72 с.
  4. Работа с особо ценными документами в государственных архивах Республики Беларусь: методические рекомендации / сост.: Г.А. Громыко, В.А. Евсеенко, С.В. Жумарь. – Минск: БелНИИДАД, 2010. – 54 с.
  5. Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 11 / Рэдкалегія: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн.: БелНДІДАС, 2010. – 348 с.
  6. Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай каміссіі (Мінск, 20 мая 2009 г.) / рэдкал.: Н.М.Дзятчык, С.У.Жумар, В.С.Пазднякоў [і інш.]. – Мн.: БелНДІДАС, 2010. – 408 с.
  7. Бібліяграфічны паказальнік археаграфічных публікацый у Рэспубліцы Беларусь (1991 – 2006 гг.) / склад. В.С.Пазднякоў. – Мн., БелНДІДАС, 2010. – 367 с.).