БДАМЛіМ – скарбніца нацыянальнай літаратуры і мастацтва

Запісная кніжка бацькі Каруся Каганца К.К. Кастравіцкага з гаспадарчымі запісамі і аўтографамі паўстанцаў 1813 – 1864 гг.
да пераліку

Запісная кніжка бацькі Каруся Каганца К.К. Кастравіцкага з гаспадарчымі запісамі і аўтографамі паўстанцаў 1813 – 1864 гг.

(ф. 311 , воп. 1, спр. 14, арк. 1-34 )

Назад Далей