БДАМЛіМ – скарбніца нацыянальнай літаратуры і мастацтва

Я. Цікоцкі. Партыя Алесі з оперы “Алеся”. Клавір.
Аўтограф. 1944 г
.

да пераліку

Я. Цікоцкі. Партыя Алесі з оперы “Алеся”. Клавір

(ф. 316, воп. 1, спр. 2, арк. 6)

Назад Далей