БДАМЛіМ – скарбніца нацыянальнай літаратуры і мастацтва

У. Караткевіч. Першапачатковы план рамана “Каласы пад сярпом тваім”.
Аўтограф. 1962 г.

да пераліку

У. Караткевіч. Першапачатковы план рамана “Каласы пад сярпом тваім”

(ф. 56, воп. 1, спр. 1, арк. 5)

Назад Далей