БДАМЛіМ – скарбніца нацыянальнай літаратуры і мастацтва

У. Караткевіч. Малюнкі.
Арыгіналы. 1960-ыя гг.

да пераліку

У. Караткевіч. Малюнкі

У. Караткевіч. Малюнкі

У. Караткевіч. Малюнкі

(ф. 56, воп. 1, спр. 18, арк. 1,2)

Назад Далей