БДАМЛіМ – скарбніца нацыянальнай літаратуры і мастацтва

М. Забэйда-Суміцкі ў ролі Ленскага ў спектаклі Познаньскага опернага тэатра “Яўген Анегін” П. Чайкоўскага.
Фотаздымак. 1936 г.

да пераліку

М. Забэйда-Суміцкі ў ролі Ленскага

(ф. 293 , воп. 1, спр. 123, арк. 6)

Назад Далей