БДАМЛіМ – скарбніца нацыянальнай літаратуры і мастацтва

М. Танк. Верш “Маці”.
Аўтограф. 1944 г.

да пераліку

М. Танк. Верш “Маці”

(ф. 259, воп. 1, спр. 390, арк. 42)

Назад Далей