БДАМЛіМ – скарбніца нацыянальнай літаратуры і мастацтва

Ліст М. І. Кастамарава да А.К. Кіркора і яго жонкі.
Б/д. Аўтограф з калекцыі А. Ельскага.


да пераліку

Ліст М. І. Кастамарава да А.К. Кіркора і яго жонкі

(ф. 43, воп. 1, спр. 12, арк.3-4)

Далей