БДАМЛіМ – скарбніца нацыянальнай літаратуры і мастацтва


Віртуальная выстава

Ліст М. І. Кастамарава да А.К. Кіркора і яго жонкі.
Б/д. Аўтограф з калекцыі А. Ельскага.
(ф. 43, воп. 1, спр. 12, арк.3-4)

Запісная кніжка бацькі Каруся Каганца К.К. Кастравіцкага з гаспадарчымі запісамі і аўтографамі паўстанцаў 1813 – 1864 гг.
(ф. 311 , воп. 1, спр. 14, арк. 1-34 )

К. Каганец. Палічка з зімовым краявідам.
Алей. Арыгінал. 1907 г.
(ф 314. , воп. 1, спр.2).
К. Каганец. Партрэт “Тып беларуса” на дубовай кацёлцы.
Алей. Арыгінал. 1907 г.
(ф. 311, воп. 1, спр.1, арк. 1)

Ліст М.Шагала да Ю.Пэна.
Аўтограф. [1927].
(ф. 382, воп. 1, спр. 40, арк. 1, 1 адв.)

Заліковая кніжка студэнткі Львоўскага універсітэта А. Пашкевіч-Кейрыс.
На лацінскай мове. 1912 г. Арыгінал.
(ф. 3, воп. 2, спр. 4, арк. 13)

Старонкі з фотаальбома сям’і Багдановічаў:
  1. Максім Багдановіч (справа) з братам Вадзімам. 1893 г.
  2. Максім Багдановіч. 1909
  3. Марыя Апанасаўна Мякота (маці Максіма). 1896 г.
  4. Ягор Лук’янавіч Багдановіч (дзед Максіма) з жонкай. 1880 – ыя гг.
  5. Марыя Апанасаўна Мякота. 1893 г.
  6. Максім Багдановіч. 1911 г.
  7. Вадзім Багдановіч. [1906 — 1907 гг.].
  8. М.А. Мякота з сынам Максімам. 1892 г.
(ф. 153, воп. 1, спр. 34, арк. 10-11)

М. Гарэцкі. Драматычны абразок “Памінкі”.
Аўтограф. 1922 г..
(ф. 66, воп. 1, спр. 1270, арк. 1-8)

Ц. Гартны. Раман “Бацькава воля”. Ч. 1.
Аўтограф. 1921 г..
(ф. 15, воп. 1, спр. 122, арк. 2, 3)

Я. Купала. Паэма “Над ракой Арэсай”. Замест уступу.
Аўтограф. 1933 г.
(ф. 8, воп. 1, спр. 1, арк. 1-2)

Я. Колас. Верш “Я жыву”.
Аўтограф. 2.11.1934 г.
(ф. 9, воп. 2, спр. 5, арк. 1)

Фотаздымак Я. Коласа з дарчым надпісам: “Быў конь, ды з’ездзіўся. Дорогому Серёже Городецкому. Якуб Колас.”
Москва. 8 апреля 1946 г.”
(ф. 9, воп. 2, спр. 111, арк. 3)

А. Адамовіч. Раман “Война под крышами”.
Аўтограф. 1959 г.
(ф. 116, воп. 1, спр. 11, арк. 1)

В. Быкаў. Аповесць “Праклятая вышыня”.
Аўтограф. 1967 г.
(ф. 165, воп. 1, спр. 2 арк. 1)

П. Панчанка. Верш “Даты”. Аўтограф. [1973].
(ф. 12, воп. 1, спр. 1662, арк. 36)

У. Караткевіч. Першапачатковы план рамана “Каласы пад сярпом тваім”.
Аўтограф. 1962 г.
(ф. 56, воп. 1, спр. 1, арк. 5)

У. Караткевіч. Малюнкі.
Арыгіналы. 1960-ыя гг.
(ф. 56, воп. 1, спр. 18, арк. 1,2)

І. Мележ. Раман “Подых навальніцы”. Варыянт.
Аўтограф. 1965 г..
(ф. 277, воп. 1, спр. 37, арк. 1,2)

М. Танк. Верш “Маці”.
Аўтограф. 1944 г.
(ф. 259, воп. 1, спр. 390, арк. 42)

І. Шамякін. Раман “Атланты і карыятыды”.
Аўтограф. 1971 г.
(ф. 154, воп. 3, спр. 20, арк. 1)

C. Селіханаў. “Салдат у санбаце”. Партрэт невядомага.
Акварэль. 1945 г.
(ф. 173, воп. 1, спр. 56, арк. 1)

Я. Цікоцкі. Партыя Алесі з оперы “Алеся”. Клавір.
Аўтограф. 1944 г.
(ф. 316, воп. 1, спр. 2, арк. 6)

С. Станюта ў ролі Дар’і ў мастацкім фільме рэжысёра Э. Клімава “Развітанне”
Фотаздымак. (“Мосфільм”). 1981 г.
(ф. 283, воп. 1, спр. 48, арк. 3)

М. Забэйда-Суміцкі ў ролі Ленскага ў спектаклі Познаньскага опернага тэатра “Яўген Анегін” П. Чайкоўскага.
Фотаздымак. 1936 г.
(ф. 293, воп. 1, спр. 123, арк. 6)

Ліст Д. Шастаковіча да Л. Мухарынскай.
Аўтограф. 01.03.1968 г.
(ф. 349, воп. 1, спр. 148, арк. 3)

Blažiej Palma. “Skarb nieprzebrany abo Akty cnot w nętrzne”. Рукапісны малітоўнік II пал. XVIII ст.
(№ 17477 )

Мельхіёравае блюда, кававарка і скрынка для захоўвання гарбаты, якія належылі сям’і А.Я. Багдановіча.
(№№ 43,45,76. )