Выстава “Я – акіяна жытняга калоссе…”: Да 100-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Аркадзя КуляшоваМаладосць, вытокі творчасці

А. Куляшоў.
Фотапартрэт. [1950 – 1960-я гг.]
(БДАМЛМ, ф. 122, воп. 1, спр. 787, арк. 1)
Фотапартрэт
А. Куляшоў. Аўтабіяграфія.
Машынапіс. [кан. 1940-х гг.]
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 370, арк. 2)
Спасылка на дакумент
Фатаграфія А.А. Куляшова сярод студэнтаў літаратурнага актыву Мсціслаўскага педтэхнікума.
Копія. 1930 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 544, арк. 1)
Вокладка кнігі А. Куляшова “Росквіт зямлі”.
1930 г.
(БДАМЛМ, АК 22469)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Медзі дождж”.
Мастак Б. Малкін. 1932 г.
(БДАМЛМ, АК 22476)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Па песню, па сонца!..”
Мастак А. Тычына. 1932 г.
(БДАМЛМ, АК 22468)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Аманал”.
Мастак А. Кроль. 1933 г.
(БДАМЛМ, АК 6645)
Вокладка кнігі
“Таварышу, які перамог смерць”. Верш.
Аўтограф. 1934 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 43, арк. 1-2)
Спасылка на дакумент
Вокладка кнігі А. Куляшова “Гарбун”.
Мастак М. Гусеў. 1935 г.
(БДАМЛМ, АК 10269)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Мы жывем на граніцы”.
1938 г.
(БДАМЛМ, АК 7690)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “У зялёнай дуброве”.
1940 г.
(БДАМЛМ, АК 22471)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Добры чалавек”.
1941 г.
(БДАМЛМ, АК 22470)
Вокладка кнігі

Жыццё і творчасць ваеннага перыяду

А. Куляшоў на Паўночна-Заходнім фронце, раён Старой Руссы.
Фотаздымак. 1941 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 546, арк. 1)
Фотаздымак
А. Куляшоў на фронце.
Фотаздымак. [1941 – 1942 гг.].
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 546, арк. 2)
Фотаздымак
“Млынар”. Верш.
Старонкі друкаванага выдання. 1941 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 43, арк. 4, 14)
Спасылка на дакумент
“Разгром фашистского штаба”. Верш.
Машынапіс. 1941 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 43, арк. 12)
Спасылка на дакумент
А. Куляшоў сярод супрацоўнікаў армейскай газеты “Знамя Советов” у раёне Старой Руссы.
Фотаздымак. РСФСР, 1941 г.
(БДАКФФД, 0-71417)
Фотаздымак
“Вперед!”. Верш.
Выразка з газеты “Знамя Советов”. 1951 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 44, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Асобнік газеты “Знамя Советов” (16.10.1941 г.) з дароўным надпісам У. Фарберава А. Куляшову ад 19.05.1973 г.
16 кастрычніка 1941 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 44, арк. 4)
Спасылка на дакумент
“Рассказ о том, как бьет врагов на фронте Алексей Петров. Простая арифметика”.
Выразка з газеты “Знамя Советов”. 23 лютага 1942 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 44, арк. 3)
Спасылка на дакумент
В. Вітка. Паштоўка А. Куляшову.
Аўтограф. 8 кастрычніка 1942 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 169, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Прадпісанне Беларускага штаба партызанскага руху інтэнданту ІІ рангу пісьменніку армейскай газеты “Знамя советов” А. Куляшову.
1 снежня 1942 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 368, арк. 1)
Спасылка на дакумент
“Сцяг брыгады”. Паэма.
Аўтограф. Фрагмент. 1943 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, неапрац. частка)
Спасылка на дакумент
Вокладка кнігі А. Куляшова “Сцяг брыгады”.
Мастак І. Ахрэмчык. 1943 г.
(БДАМЛМ, АК 8236)
Вокладка кнігі
Паэт А. Суркоў чытае свае вершы А. Куляшову на Бранскім фронце.
Фотаздымак. РСФСР, 1943 г.
(БДАКФФД, 0-71426)
Фотаздымак
Пастанаўленне ЦК КП(б)Б “Аб зацвярджэнні А. А. Куляшова загадчыкам аддзела культуры рэдакцыі газеты “Савецкая Беларусь”.
7 чэрвеня 1944 г.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 61, спр. 35, арк.97)
Спасылка на дакумент
“Прыгоды цымбал”. Паэма.
Аўтограф. Фрагмент. 2 жніўня 1944 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 2, арк. 1, 16-19)
Спасылка на дакумент
Вокладка кнігі А. Куляшова “Прыгоды цымбал”.
1945 г.
(БДАМЛМ, АК 7589)
Вокладка кнігі
“Дом № 24”. Паэма.
Аўтограф. Фрагмент. 4 жніўня 1944 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 1, арк. 3, 5, 15, 24, 31)
Спасылка на дакумент
Вокладка кнігі А. Куляшова “На сотай вярсце”.
1945 г.
(БДАМЛМ, АК 4192)
Вокладка кнігі

Творчая сталасць

“У баку ад шумлівага свята”. Верш.
Машынапіс. 1945 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 43, арк. 18-19 адв.)
Спасылка на дакумент
“Ліст адрасаваны арэшынам”. Верш.
Аўтограф. 1947 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 43, арк. 27-29)
Спасылка на дакумент
Вокладка кнігі А. Куляшова “Вершы”.
1946 г.
(БДАМЛМ, АК 1557)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Паэмы”.
1947 г.
(БДАМЛМ, АК 22475)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Выбраныя творы”.
1947 г.
(БДАМЛМ, АК 22437)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Новае рэчышча”.
Мастак С. Раманаў. 1951 г.
(БДАМЛМ, 22731)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Выбраныя творы”.
1951 г.
(БДАМЛМ, 3911)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Вершы і паэмы”.
1954 г.
(БДАМЛМ, 10532)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Граніца”.
Мастак Л. Прагін. 1954 г.
(БДАМЛМ, 4063)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Грозная пушча”.
Мастак М. Гуціеў. 1956 г.
(БДАМЛМ, 10444)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Грозная пушча”.
Мастак Б. Забораў. 1963 г.
(БДАМЛМ, 540)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Вершы і паэмы”.
Мастак Ф. Навікоўскі. 1966 г.
(БДАМЛМ, 10432)
Вокладка кнігі
“Паэзія, як маці над калыскай…”. Верш.
Аўтограф. [пач. 1960-х гг.].
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 55, арк. 29)
Спасылка на дакумент
“Даўно закончыліся спрэчкі”. Верш.
Аўтограф. 1968 г.
БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 55, арк. 7)
Спасылка на дакумент
“Сасна і бяроза”. Верш.
Аўтограф. 26 верасня 1968 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 55, арк. 10 – 10 адв.)
Спасылка на дакумент
“Далёка да акіяна”. Паэма.
Чарнавы аўтограф. Фрагмент. 1969 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 30, арк. 23-23 адв.)
Спасылка на дакумент
Вокладка кнігі А. Куляшова “Сасна і бяроза”.
Мастак Б. Забораў. 1970 г.
(БДАМЛМ, 21781)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Далёка да акіяна”.
Мастак Г. Паплаўскі. 1972 г.
(БДАМЛМ, 10433)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Мая Бесядзь”.
1973 г.
(БДАМЛМ, 14216)
Вокладка кнігі
“Хамуціус”. Паэма. Першая частка.
Аўтограф. Фрагмент.
1974 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 34, арк. 1-1 адв.)
Спасылка на дакумент
Вокладка кнігі А. Куляшова “Хуткасць”.
На вокладцы фота У. Крука. 1976 г.
(БДАМЛМ, 1460)
Вокладка кнігі
П. Броўка, А. Куляшоў і К. Крапіва ў кватэры народнага паэта Я. Коласа.
Фотаздымак. г. Мінск, 1948 г.
(БДАКФФД, 0-25418)
Фотаздымак
Народны паэт БССР Я. Колас і паэт А. Куляшоў.
Фотаздымак. 1949 г.
(БДАКФФД, 0-112297)
Фотаздымак
А. Куляшоў чытае свае вершы на заключнай вечарыне дэкады беларускага мастацтва і літаратуры ў г. Масква ў зале імя П.І. Чайкоўскага.
Фотаздымак. г. Масква, 1949 г.
(БДАКФФД, 0-112261)
Фотаздымак
Сакратары ЦК ЛКСМБ (злева направа): Я.М. Канаплін, В.І. Лівенцаў, Л.А. Данілава, П.М. Машэраў з беларускімі пісьменнікамі П. Броўкам, Я. Коласам, К. Крапівой і А. Куляшовым.
Фотаздымак. г. Мінск, 1950-я гг.
(БДАКФФД, 0-129642)
Фотаздымак
Выдатнікі баявой і палітычнай падрыхтоўкі сяржант Фідзін, яфрэйтар Голуб, радавы Сулыга і паэт А. Куляшоў у Доме пісьменніка за чытаннем вершаў.
Фотаздымак. г. Мінск, 1952 г.
(БДАКФФД, 0-42384)
Фотаздымак
А. Куляшоў у клубе завода “Ленінская кузніца” з групай рабочых завода.
Фотаздымак. г. Кіеў, 1952 г.
(БДАКФФД, 0-21688)
Фотаздымак
А. Куляшоў гуляе ў гарадкі.
Фотаздымак. г. Мінск, 1953 г.
(БДАКФФД, 0-9918)
Фотаздымак
А. Куляшоў на шахматных спаборніцтвах.
Фотаздымак. г. Мінск, 1954 г.
(БДАКФФД, 0-9984)
Фотаздымак
А. Куляшоў, І. Шахавец і Янка Шарахоўскі за шахматнай дошкай.
Фотаздымак. г. Мінск, 1954 г.
(БДАМЛМ, ф. 213, воп.1, спр. 164, арк. 4)
Фотаздымак
А. Куляшоў пад час сустрэчы з чытачамі ў Цэнтральнай кнігарні.
Фотаздымак. г. Мінск, 1956 г.
(БДАКФФД, 0-38158)
Фотаздымак
А.А. Куляшоў (партрэт).
Фотаздымак. г. Мінск, 1958 г.
(БДАКФФД, 4-518)
Фотаздымак
А.А. Куляшоў і дырэктар кінастудыі “Беларусьфільм” В.А. Поршнеў.
Фотаздымак. г. Мінск, [1960-я гг.].
(БДАКФФД, Р000667)
Фотаздымак
А. Куляшоў і П. Панчанка.
Фотаздымак. 1972 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 548, арк. 1)
Фотаздымак
А. Куляшоў з Р. Барадуліным, В. Зуёнкам, П. Макалём падчас выступу ў канцэртнай зале філармоніі.
Фотаздымак. [1970-я гг.].
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 550, арк.1)
Фотаздымак
У перапынку паміж пасяджэннямі Пленума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР: К. Крапіва, М. Лужанін, А. Куляшоў.
Фотаздымак. г. Мінск, 1972 г.
(БДАКФФД, 0-94180)
Фотаздымак
А. Куляшоў.
Фотапартрэт У. Крука. [1974 г.].
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 546, арк. 4)
Фотаздымак
А. Куляшоў.
Фотапартрэт У. Крука. 1974 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 546, арк. 3)
Фотаздымак
А. Куляшоў.
Фотапартрэт. [1974 г.].
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 546, арк. 5)
Фотаздымак
А. Куляшоў.
Фотапартрэт. 1975 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 546, арк. 6)
Фотаздымак
П. Панчанка. Ліст А. Куляшову.
Аўтограф. 4 студзеня 1976 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 183, арк. 17)
Спасылка на дакумент
Пастанаўленне ЦК КПБ “Аб увекавечанні памяці народнага паэта БССР А.А. Куляшова.
18 жнівеня 1978 г.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 123, спр. 73, арк.112-116)
Спасылка на дакумент
Вокладка кнігі А. Куляшова “Профілі”.
Мастак Г. Янушкевіч. 1987 г.
(БДАМЛМ, 10607)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Маналог”.
Мастак Л. Мележ. 1989 г.
(БДАМЛМ, 12688)
Вокладка кнігі
Вокладка кнігі А. Куляшова “Паміж наступным і былым”.
Мастак М. Будавей. 1995 г.
(БДАМЛМ, 17142)
Вокладка кнігі
А. Куляшоў. Верш “Пра асіны”. Чытае аўтар.
Аўдыёзапіс. 28 стедзеня 1966 г.
(БДАКФФД, № ML00368)
Верш “Пра асіны”. Чытае аўтар (файл mp3 2,76 Мб)
Выступленне А. Куляшова ў сувязі з прысваеннем яму звання народнага паэта Беларусі.
Аўдыёзапіс. Снежань 1968 г.
(БДАКФФД, № ML00540)
Выступленне А. Куляшова ў сувязі з прысваеннем яму звання народнага паэта Беларусі (файл mp3 3,26 Мб)
А. Куляшоў. Верш “Сябры: каго вайна касіла кулямі…”. Чытае аўтар (Радыёжурнал “Паэзія”).
Аўдыёзапіс. Лістапад 1972 г.
(БДАКФФД, № ML00865)
Верш “Сябры: каго вайна касіла кулямі…” (файл mp3 1,91 Мб)
Песня “Балада аб чатырох заложніках”. Муз. У. Мулявіна, сл. А. Куляшова. Выконвае ВІА “Песняры” (Творчая вечарына А. Куляшова. Запіс з філармоніі).
25 красавіка 1973 г.
(БДАКФФД, № ML00884-002)
Песня “Балада аб чатырох заложніках” (файл mp3 9,71 Мб)
Песня “Алеся”. Муз. І. Лучанка, сл. А. Куляшова. Выконвае ВІА “Песняры” (Творчая вечарына А. Куляшова. Запіс з філармоніі).
25 красавіка 1973 г.
(БДАКФФД, № ML00884-002)
Песня “Алеся” (файл mp3 8,64 Мб)
“Край крынічны”.
Дакументальны кінафільм. Рэжысёр У.У. Цяслюк. 1972 г.
(БДАКФФД, № 01852)
“Край крынічны”. Дакументальны кінафільм. Рэжысёр У.У. Цяслюк. 1972 г. (файл mp4 161 Мб)

Аркадзь Куляшоў – перакладчык

А. Твардоўскі. Ліст А. Куляшову.
Аўтограф. 27 ліпеня 1944 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 234, арк. 1)
Спасылка на дакумент
А. Куляшоў і А. Твардоўскі.
Фотаздымак. г. Мінск, 1949 г.
(БДАКФФД, 0-129590)
Фотаздымак
А. С. Пушкін. “Яўгені Анегін”. Раман. Урывак з пятага раздзелу.
Пер. з рус. А. Куляшова.
Выразка з газеты “Савецкі селянін”, 2.чэрвеня 1949 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 117, арк. 7)
Спасылка на дакумент
М. Ю. Лермантаў. “Дэман”. Паэма.
Пер. з рус. А. Куляшова.
Аўтограф. Фрагмент. 1968 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 110, арк. 1-1 адв.)
Спасылка на дакумент
Г. Лангфэла. “Спеў аб Гаяваце”. Паэма.
Пер. з англ. А. Куляшова.
Чарнавы аўтограф. Фрагмент. 1968 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 100, арк. 1-1 адв.)
Спасылка на дакумент
І. Катлярэўскі. “Энеіда”. Паэма.
Пер. з укр. А. Куляшова.
Чарнавы аўтограф. Фрагмент. 1969 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 123, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Р. Гамзатаў. “Ты маё жыццё”. Верш.
Пер. з авар. А. Куляшова.
Машынапіс. 1972 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 99, арк. 18)
Спасылка на дакумент
А.А. Куляшоў з Р. Гамзатавым.
Фотаздымак. 1974 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 548, арк. 2)
Фотаздымак
А.А. Куляшоў падчас выступлення ў сувязі з 178-й гадавінай з дня нараджэння А.С. Пушкіна.
Фотаздымак. 1977 г.
(БДАМЛМ, ф. 411, воп.1, спр. 549, арк. 1)
Фотаздымак
Выступленне А. Куляшова на творчай вечарыне ў Белдзяржфілармоніі.
Аўдыёзапіс. 25 красавіка 1973 г.
(БДАКФФД, № ML00884-002)
Выступленне А. Куляшова на творчай вечарыне ў Белдзяржфілармоніі (файл mp3 11,4 Мб)
Народны паэт Кабардзіна-Балкарыі К. Куліеў і народны паэт Дагестана Р. Гамзатаў віншуюць народнага паэта БССР А. Куляшова з 60-годдзем з дня яго нараджэння.
Фотаздымак. г. Мінск, 1974 г.
(БДАКФФД, 0-120220)
Фотаздымак
Народны паэт БССР А. Куляшоў і народны паэт Калмыкіі Д. Кугульцінаў.
Фотаздымак. г. Мінск, 1976 г.
(БДАКФФД, 0-103237)
Фотаздымак

Грамадская дзейнасць

Асабовы лісток дэпутата Вярхоўнага Савета БССР другога склікання А. А. Куляшова.
11 сакавіка 1947 г.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 361, арк.425-426 адв.)
Спасылка на дакумент
Артыкул “Лаўрэаты Сталінскай прэміі”.
16 красавіка 1949 г.
(НАРБ, газета “Звязда” № 76)
Спасылка на дакумент
Плакат – біяграфія кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР трэцяга склікання А. А. Куляшова.
1951 г.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 234, арк.285 адв.)
Фотаздымак
Пасведчанне аб выбранні А. А. Куляшова дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР трэцяга склікання.
26 лютага 1951 г.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 330, арк.100)
Спасылка на дакумент
Асабовы лісток дэпутата Вярхоўнага Савета БССР трэцяга склікання А. А. Куляшова.
20 сакавіка 1951 г.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 330, арк. 98-99 адв.)
Спасылка на дакумент
Плакат – біяграфія кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР чацвёртага склікання А. А. Куляшова.
1955 г.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 328, арк. 246)
Пратакол пасяджэння Бюро ЦК КПБ № 75 аб прысваенні А. А. Куляшову ганаровага звання народнага паэта БССР.
25 кастрычніка 1968 г.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 81, спр. 2173, арк. 5, 19, 20, 38, 72)
Спасылка на дакумент
Пастанаўленне ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР аб прысуджэнні Дзяржаўных прэмій БССР.
31 снежня 1970 г.
(НАРБ, ф. 7, воп. 5, спр. 2742, арк. 184)
Спасылка на дакумент
Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР В.І. Казлоў уручае ордэн Леніна А.А. Куляшову.
Фотаздымак. г. Мінск, 1963 г.
(БДАКФФД, 0-130193)
Фотаздымак
А. Куляшоў у дзень свайго 50-годдзя ў Доме творчасці ў Каралішчавічах.
Фотаздымак. Мінскі р-н, 1964 г.
(БДАКФФД, 0-77731)
Фотаздымак
Маці народнага паэта БССР А. Куляшова – К.Ф. Куляшова з дочкамі Надзеяй і Антанінай.
Фотаздымак. Магілёўская вобл., 1985 г.
(БДАКФФД, 0-124032)
Фотаздымак