Публикации сотрудников Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации

| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |


2009 год

 1. Барталевич О.А., Сигневич Л.Н. Хранение электронных документов персонифицированного учета в организации // Архівы і справаводства. – 2009. – № 3. – С. 64-72.
 2. Глазовская Д.А. З вопыту адлюстравання жыцця і дзейнасці Янкі Купалы і Якуба Коласа праз прадстаўленне архіўных матэрыялаў у Інтэрнэце // Пра час «Узвышша»: матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў. – Мінск, ГУО «РИВШ», 2008. – С.153-157.
 3. Дашкевич Г.З., Коханова Г.А. Подходы к публикации каталогов и картотек архивных учреждений Государственной архивной службы в сети Интернет // Архівы і справаводства. – 2009. – № 1. – С.114-119.
 4. Дашкевич Г.З., Марасанова С.А. Представление научно-справочного аппарата на архивных сайтах в Интернете // Архівы і справаводства. – 2009. – № 1. – С.97-102.
 5. Жук О.Ю. Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности в системах электронного документооборота // Управление в социальных и экономических системах: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 30-31 мая 2009 г. / Минский институт управления; редкол.: Н.В.Суша [и др.]. – Минск, 2009. – С. 337-380.
 6. Замойский А.С., Коханова Г.А. Знакомимся со стандартом EAD // Архівы і справаводства. – 2009. – № 6. – С.111-116.
 7. Коханова Г.А., Пашкевич А.В. Представление документов Национального архивного фонда Республики Беларусь на сайте «Архивы Беларуси»: опыт создания тематических рубрик в 2004-2008 гг. // Матэрыялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў “Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў” (Мінск, 20-21 лістапада 2008 г.) / Складальнік А.А. Капырына. Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2008. С. 114-119.
 8. Крывашэй Д.А. Архівы Рэспублікі Беларусь у перыяд трансфармацыі (1991-2008 гг.) // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. –2009. – Вып.1. – С. 42-47.
 9. Насевіч В. Беларускія землі ў XVI стагоддзі // Вялікі гістарычны атлас Беларусі у 3-х тамах. – Т.1. – Мінск: Белкартаграфія, 2009. – С. 96-97.
 10. Насевіч В. Вялікае княства Літоўскае // Вялікі гістарычны атлас Беларусі у 3-х тамах. – Т.1. – Мінск: Белкартаграфія, 2009. – С. 58–59.
 11. Насевіч В. Перыферыя антычнай і сярэдневяковай цывілізацыі // Вялікі гістарычны атлас Беларусі у 3-х тамах. – Т.1. – Мінск: Белкартаграфія, 2009. – С. 36–37.
 12. Насевіч В. Рэпрадукцыі старажытных карт // Вялікі гістарычны атлас Беларусі у 3-х тамах. – Т.1. – Мінск: Белкартаграфія, 2009. – С. 152.
 13. Насевіч В. Старажытная Русь // Вялікі гістарычны атлас Беларусі у 3-х тамах. – Т.1. – Мінск: Белкартаграфія, 2009. – С. 46 (разам з В. Цемушавым).
 14. Носевич В. Наследие ВКЛ в исторической памяти современных белорусов // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai / Leidinį sudarė: A. Bumblauskas, G. Potašenko. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. – С. 301–320.
 15. Носевич В.Л. Несвижское собрание Радзивиллов включено в реестр «Память мира» // Архiвы i справаводства. – 2009. – № 5. – С. 14-20.