Межархивные справочники

обложка справочника

Архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў
Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi XV—XIX стст. у фондзе «Канцылярыя мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii»: ДаведнiкББК 86.37
А 87
УДК 29

Складальнікі С.І. Паўловіч, Т.М. Мальцава

Навуковыя рэдактары кандыдат гiстарычных навук М.Ф. Шумейка, М.М. Баўтовiч

Рэцэнзенты кандыдат гiстарычных навук С.У. Жумар, кандыдат фiлалагiчных навук Я.Я. Янушкевiч

А 87 Архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў. Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi XV—XIX стст. у фондзе «Канцылярыя мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii»: Даведнiк. Склад. С.I. Паўловiч, Т.М. Мальцава — Мiнск—Полацк, 1999. — 386 с.

ISBN 985-6448-05-0

У даведнiк увайшлi звесткi пра дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi, што захоўваюцца ў фондзе «Канцылярыя мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii» Расiйскага дзяржаўнага гiстарычнага архiва ў Санкт-Пецярбурзе.

Прызначана шырокаму колу даследчыкаў гiсторыi Беларусi.

  ББК 86.37
ISBN 985-6448-05-0 © БелНДIДАС, 1999
© “Сафiя”, 1999