Программа «Архивная Беларусика»

Перечень польских каталогов и инвентарей по истории Беларуси


1. Abrahamowicz Z. Katalog dokumentow tureckich: Dokumenty do dziejow Polski i krajow osciennych w latach 1455-1672. Warszawa, 1959.

2. Aktaa Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryzu. Paryz, 1991.

3. Archiwum akt nowych w Warszawie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Opracowanie zbiorowe pod redakcja Mieczyslawa Motasa. Warszawa, 1973.

4. Archiwum biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. (Akta N 1-245). Warszawa, 1977.

5. Biblioteka Narodowa. Katalog rekopisow. T 1-12. (sygn. 1-9800). Warszawa, 1923-1992.

6. Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski. Vol.1-2. Cracoviae, 1887-1913.

7. Catalogus codicum manuscriptorum mediaevi Latinorum, qui in Biblioteka Jagellonica Cracoviae assearvantur. Vol. 1-2. Wroclaw, 1980-1982.

8. Czubek J. Katalog rekopisow AU w Krakowie. Krakow,1906.

9. Czubek J. Rekopisy biblioteki hr. Branickich w Suchej. Krakow, 1910.

10. Czubek J. Rekopisy hr. Morstinow w Krakowie. Krakow, 1911.

11. Dobrzycki J. Muzeum Historyczne m. Krakowa, jego dzieje i zbiory. Krakow,1954.

12. Informator о zbiorach rekopismiennych bibliotek poznariskich. Warszawa, 1960.

13. Inwentarz rekopisow Biblioteki Instytuta sztuki PAN. Opracowala Janina Jaworska. Czesc 1. N 1-199. Warszawa, 1975.

14. Inwentarz rekopisow Biblioteki Komickiej. Cz. 1. Rkps. 1-1612. Kornik, 1930.

15. Inwentarz rekopisow Biblioteki Komickiej. Cz. 2. Rkps. 1613-2700. / Oprac. J. Luczakowa, M. Olszewska. Poznan, 1963.

16. Inwentarz rekopisow biblioteki zakladu narodowego im. Ossolinskich we Wroclawiu. T. 1. (Rkps. 1-7325). Wroclaw, 1948. Т. 2. (Rkps. 7326-11930). Wroclaw, 1949.

17. Inwentarz rekopisow Biblioteki Jagiellonskiej. T. 1-12. (Rkps. 4175-l0500). Krakow, 1938-1994.

18. Inwentarz rekopisow Biblioteki ordynacji Zamojskich. Warszawa, 1967.

19. Inwentarz rekopisow Biblioteki Polskiej w Paryzu. T. 2. (Rekopisy N 432-545). Opracowali Czeslaw Chowaniec, Irena Allezowska. Paryz, 1986.

20. Katalog Archiwum Bibliotecznego Biblioteki Komickiej z czasow Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wroclaw, 1979.

21. Katalog dokumentow pergaminowych Biblioteki PAN w Krakowie. Cz. 1-3. (Dokumenty z lat 1113-1797). Wroclaw, 1966-1970.

22. Katalog korespondencji Dziatynskich, Zamojskich i rodzin spokrewnionych ze zbiorow Biblioteki Komickiej XVI-XX w. Wroclaw, 1972.

23. Katalog rekopisow staropolskich Biblioteki Komickiej. T. 1. (Sygn. 5-206). Wroclaw, 1971; Т. 2. (Sygn. 207-272). Wroclaw, 1985.

24. Katalog rekopisow sredniowiecznych Biblioteki Komickiej. Wroclaw, 1963.

25. Katalog rekopisow Biblioteki Gdanska PAN. Sygn. 5000-5411. / Oprac. H.Dzienis, J. Kordel, D. Majkowska. Wroclaw, 1978.

26. Katalog rekopisow Biblioteki kapitulnej w Gnieznie az do poczatku wieku XVI. Poznan, 1910 (126 rkps).

27. Katalog rekopisow Biblioteki PAN w Krakowie. (Sygn. 2907-3606). Wroclaw, 1973.

28. Katalog rekopisow Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. T. 1-12. Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962-1994.

29. Katalog rekopisow Biblioteki Polskiej w Paryzu. T. 1. (Rekopisy N 1-431). Opraracowal Czeslaw Chowaniec. Krakow, 1939.

30. Katalog rekopisow Biblioteki Polskiej w Paryzu. T. 5. (Rekopisy N 664-775). Lublin-Paryz, 1990.

31. Katalog rekopisow Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. T. 1. Sygnatury 1-200. Warszawa, 1974.

32. Katalog rekopisow Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. T. 2. Sygnatury 201-404. Warszawa, 1985.

33. Katalog rekopisow Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1-3. W-wa, 1973-1987.

34. Katalog rekopisow geograficznych Biblioteki Zakladu Narodowego im Ossolinskich we Wroclawiu. / Oprac. B. Olszewicz i Z. Rzepa. Warszawa, 1965.

35. Katalog rekopisow geograficznych w zbiorach polskich. Pod red. B. Olszewicza. W-wa, 1966.

36. Katalog rekopisow geograficznych w zbiorach Poznania i Kornika. / . Oprac. U. Puckulanka i Z. Rzepa. Warszawa, 1972.

37. Katalog rekopisow Muzeum Adama Mickiewicza w Paryzu. Opracowal Adam Lewak. Krakow, 1931.

38. i.Katalog rekopisow orientalnych ze zbiorow polskich. Pod red. S. Strelcyna przy wspotudziele A. Zajaczkowskiego. T. 1-5. Warszawa, 1958-1967.

39. Kocojowa Maria. Przewodnik po zbiorach rekopisow w Wilnie. Krakow, 1993. Muzea, biblioteki i archiwa polskie na Zachodzie: praca zbiorowa./ Oprac. Boleslaw Bokszcznin. Londyn, 1993.

40. Lopuszanski B. Katalog zbiorow rekopismiennych Muzeum Etnograficznego w Krakowie // Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. 1972-1979.

41. Polkowski I. Katalog rekopisow kapitulnych katedry krakowskiej. Cz.l. Kodexa rekopismienne 1-228. Krakow. 1884.

42. Rekopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie // Katalog mikrofilmow NN 10-11 Biblioteki Narodowej. Warszawa, 1965-1966.

43. Straty bibliotek i archiwow warszawskich w zakresie rekopismiennych zrodel historycznych. Warszawa, 1955.

44. Szymanska M. Katalog rekopisow Biblioteki Glownej Uniwersitetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rekopisy XVII i XVIII st. (sygn. 400-699). Poznan, 1971.

45. Slizinski J., Jaroszewicz-Kleindienst В., Madany A. Wykaz listow autorow zachodnio i poludniowo-slowiariskich w bibliotekach polskich. Wroclaw,1962.

46. Trzcinski T. Biblioteka Seminarium Duchownego w Gnieznie. Katalog rekopisow az do r. 1725. Poznan, 1909.

47. Wislocki W. Katalog rekopisow Biblioteki Jagiellonskiej. T. 1-2. Krakow, 1877-1881.

48. Wojtkowski A. Katalog Biblioteki Raczynskich w Poznaniu. T. 1. Poznan, 1932.

49. Zbіогу rekopisow w bibliotekach i muzeach w Polsce. / Oprac. Danuta Kamalowa przy wspoludziale Krystyny Muszynskiej. Warszawa, 1988.

50. Щапов И. Н. Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики. Ч. 1-2. М., 1976.