Белорусский археографический ежегодник

Выпуск 9 (2008 г.)
Содержание

Артыкулы

Э. М. Савицкий
Становление органов государственной власти суверенной Беларуси (25 августа 1991 г. — 14 марта 1994 г.)

А. К. Юзефович
 
Международный арбитражный (третейский) суд в Республике Беларусь

І. А. Саракавік
 
Гістарыяграфія аб ролі і месцы міліцыі ў механізме савецкай дзяржавы ў 1964—1991 гг.

И. В. Сабенникова
 
Публикации исторических документов в электронной форме

Э. Г. Иоффе
 
Историография проблемы «белорусские евреи в борьбе против нацизма» (по материалам, изданным в СНГ)

В. В. Федосов
О проблематике научных исследований в архивоведении Беларуси

Ю. В. Нестерович
Проблемы унификации, оптимизации терминологии и построения терминосистемы археографии

В. С. Іванова
Асабістыя архівы ў дзяржаўных сховішчах Беларусі

С. В. Жумарь
 
Уничтожение районных архивов Беларуси в 1941—1944 гг.

И. В. Дорогуш
 
Вывоз архивных документов из Минска немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны

А. Г. Карапузова
Фонд Полесского воеводского управления как источник по истории органов местного самоуправления в Западной Беларуси в 20—30‑е гг. XX ст.

Н. В. Кондакова
Дискуссионные вопросы делопроизводственной практики в исследованиях 1920‑х гг.

С. А. Рыбчонак
Прызыўныя і пасямейныя спісы апошняй чвэрці XIX — пачатку XX ст. як крыніца па генеалогіі Беларусі: спецыфіка інтэрпрэтацыі, ацэнка верагоднасці звестак і ступень захаванасці

З. В. Антановіч
Арганізацыя справаводства рыма-каталіцкіх кансісторый на Беларусі ў сярэдзіне ХІХ ст.

У. А. Сосна
Крыніцазнаўчыя магчымасці даследавання палітычнай гісторыі беларускага сялянства зыходу феадальнай эпохі

А. У. Ерашэвіч
Мінская казённая палата канца XVIII — першай паловы XIX ст.: нарматыўныя ўмовы дзейнасці і агляд дакументальных матэрыялаў

А. М. Лукашевич
Пути сообщения Беларуси в военно-стратегических планах Российской империи (конец XVIII в. — 1812 г.): анализ источников

Г. М. Брэгер, Л. А. Лінская
Фрагмент архіва Слуцкага Трайчанскага Свята-Траецкага манастыра ў фондах Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі (1719—1732)

Н. С. Дятлова
Метаданные в области управления документацией: международный опыт стандартизации

А. Н. Сукач
Нормативно-методическое регулирование обращения с электронными документами в документационном обеспечении управления организаций Республики Беларусь (1991—2007 гг.)

Публікацыі дакументаў

Г. Г. Паўлоўская
Новая наратыўная крыніца па гісторыі кляштара бернардзінцаў у Гародні

І. А. Сынкова
Агляд Усходняй Еўропы ў творы Іоахіма Вадыяна «Кароткае апісанне трох частак свету: Азіі, Афрыкі і Еўропы»

А. Ф. Вашкевіч
З гісторыі навуковых кантактаў Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры і Акадэміі навук БССР (1934—1936 гг.)

Постаці

В. В. Гарбачова
Архіўная спадчына Ігнація Клюкоўскага

Я. К. Анішчанка
Да біяграфіі гісторыка Васіля Уланава

Н. В. Иванова
К 70‑летию со дня рождения Р. Ф. Герасимовича

А. Г. Карапузова
Жизнь для других

Р. Ф. Горячева
Карина Петровна Батракова — старейший архивист Беларуси

А. І. Валахановіч
Прафесіянал выдавецкай справы

Рэцэнзіі

В. А. Невежин
Ценное документальное издание по истории предвоенного периода

У. І. Навіцкі
Чарнобыль: хвалюючыя гады пасля аварыі

В. В. Гарбачова
Цікавы навуковы даведнік па матэрыялах рукапісаў Бібліятэкі Чартарыйскіх

С. У. Жумар
«Успаміны» Ігнація Клюкоўскага

Рэзюме
Summary