В БелНИИДАД изданы новые методические рекомендации

В БелНИИДАД изданы новые методические рекомендации:

Обложка издания
Методические рекомендации по совершенствованию документооборота в государственных органах, иных организациях / авт.-разраб.: А.Е. Рыбаков, А.Н. Сукач. – Минск: БелНИИДАД, 2016. – 60 с.

Методические рекомендации разработаны в целях повышения эффективности управленческой деятельности в организациях различных форм собственности и организационно-правовых форм.

В методических рекомендациях раскрываются факторы, обуславливающие закономерности документообразования, общие критерии создания документов, факторы, определяющие состав документов, создаваемых в конкретных организациях, предлагается комплекс мероприятий, направленных на совершенствование и сокращение документооборота, рассматриваются способы и методы достижения этой цели.

Обложка издания
Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі кірылічных дакументаў па гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XX ст. / склад.: В.С. Пазднякоў, М.Ф. Шумейка. – Мінск: БелНДІДАС, 2016. – 88 с.

Метадычныя рэкамендацыі ўтрымліваюць асноўныя прынцыпы, метады і прыёмы публікацыі кірылічных гістарычных дакументаў і матэрыялаў па гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XX ст. Разглядаюцца пытанні арганізацыі работы па публікацыі дакументаў і матэрыялаў, перадачы іх тэксту, археаграфічнага афармлення, навукова-даведачнага суправаджэння. У аснову Метадычных рэкамендацый пакладзены абагульнены вопыт айчынных і замежных даследчыкаў.

Разлічаны на архівістаў, археографаў, гісторыкаў.

По вопросам приобретения изданий обращайтесь по тел. (017) 286 02 05 или по адресу: Минск, ул. Кропоткина, д.55, каб.15.