В БелНИИДАД вышли в свет новые издания

В БелНИИДАД вышли в свет новые издания:

Обложка издания
Из истории архивов в Беларуси (1860-е гг. — 1960 г.): документы и материалы / сост. : С. В. Жумарь, М. Ф. Шумейко. — Минск : БелНИИДАД, 2015. — 438 с.

В сборнике представлены документы и материалы по истории становления и развития белорусских архивов, архивоведческой мысли в Беларуси, начиная с создания первого исторического архива — Витебского центрального архива древних актовых книг — до передачи системы архивных органов и учреждений БССР в ведение правительства республики. Исторические источники, большая часть которых опубликована впервые, охватывают примерно сто лет, насыщенных событиями, исключительно значимыми для судеб белорусских архивов и знаменовавшими сложный, противоречивый, но целенаправленный и динамичный переход от ведомственной разобщенности и бессистемности к современным основам организации архивного дела.

Предназначен для историков, архивистов, студентов гуманитарных специальностей, краеведов, всех, кто интересуется историей и культурой Беларуси.

Стоимость данного экземпляра без рассылки — 167 000 руб., с рассылкой по почте — 195 000 руб.

Обложка издания
Жлутка, А. А.
Лацінская актавая палеаграфія
/ А. А. Жлутка. — Мінск : БелНДІДАС, 2015. —202 с.

У дапаможніку па лацінскай актавай палеаграфіі разглядаюцца пытанні развіцця і функцыянавання лацінскага дакументальнага пісьма ад Антычнасці да Новага часу з акцэнтам на графіку сярэдневяковых пісьмовых помнікаў, у тым ліку датычных гісторыі Беларусі і ВКЛ.

Выданне забяспечана адпаведным ілюстрацыйным матэрыялам. Яно будзе запатрабавана для навуковых даследаванняў самых розных гістарычных кірункаў і можа быць карысным для архівістаў і археографаў, гісторыкаў, спецыялістаў у галіне гісторыі культуры, палеографаў і лінгвістаў, студэнтаў гісторыка-філалагічных спецыяльнасцей, аматараў гісторыі.

Кошт экзэмпляру без рассылкі — 183 000 рублеў, з рассылкай па пошце — 207 000 рублеў.

Обложка издания
Метадычныя рэкамендацыі па апісанні сфрагістычных матэрыялаў ХV—ХVІІІ стст. у архівах Беларусі / склад. А. І. Шалан-да. — Мінск : БелНДІДАС, 2015. — 48 с., іл.

ISBN 978-985-6733-96-6.

У выданні выкладзены асноўныя прынцыпы, метады і прыёмы апісання сфрагістычных матэрыялаў ХV—ХVІІІ стст., якія захоўваюцца ў архівах Беларусі. Разглядаюцца паняцце пячаткі, яе галоўныя элементы, тыпы і віды пячатак эпохі Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, спосабы іх выяўлення і фіксацыі. У аснову пакладзены як абагульнены айчынны вопыт сфрагістычнага апісання, так і найноўшыя дасягненні міжнароднай сігілаграфіі.

Разлічана на архівістаў, археографаў, музейных навуковых супрацоўнікаў, гісторыкаў, геральдыстаў, сфрагістаў, калекцыянераў.

Кошт экзэмпляру без рассылкі — 40 000 рублеў, з рассылкай па пошце — 60 000 рублеў.

По вопросам приобретения изданий обращайтесь по тел. (017) 286 02 05 или по адресу: Минск, ул. Кропоткина, д.55, каб.15.