В БелНИИДАД вышли в свет новые издания

В БелНИИДАД вышли в свет новые издания:

Обложка издания
Метрыка Вялікага Княства Літоўскага: гісторыя, даследаванні, выданні (кароткі нарыс).
Гэта кніга — кароткі і змястоўны даведнік па гісторыі і даследаваннях Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага — галоўнай часткі архіва нашай старажытнай дзяржавы. Выданне ўключае спісы апублікаваных кніг Метрыкі ВКЛ, а таксама прац беларускіх і замежных даследчыкаў па гісторыі Метрыкі. Прызначана для архівістаў, археографаў, гісторыкаў, студэнтаў, усіх тых, хто цікавіцца гісторыяй XIV—XVII стст.
Кошт экзэмпляру без рассылкі — 69 300 рублеў, з рассылкай па пошце — 84000 рублеў.
Обложка издания
Концепция выявления, описания, учета и использования документов по истории и культуре Беларуси, хранящихся за рубежом.
В издании раскрывается значение понятия «архивная беларусика», перечислены основные группы объектов архивной беларусики, структура и пути организации сводного информационного ресурса о документах по истории и культуре Беларуси, хранящихся за рубежом. Предназначено для архивистов, историков, студентов, всех, кто интересуется проблемой выявления документов, хранящихся за рубежом.
Стоимость данного экземпляра без рассылки — 46 600 руб., с рассылкой по почте — 60 000 руб.
Обложка издания
Примерная номенклатура дел областных, зональных государственных архивов.
Примерная номенклатура дел областных, зональных государственных архивов является методическим пособием при составлении конкретной номенклатуры дел областного, зонального архива. Предназначена для работников областных и зональных архивов.
Стоимость данного экземпляра без рассылки — 59 400 руб., с рассылкой по почте — 75 000 руб.

По вопросам приобретения изданий обращайтесь по тел. (017) 286-02-05 или по адресу: Минск, ул.Кропоткина, д.55, каб.15.