22 верасня 2011 года адбудзецца абарона дысертацыі на суісканіе вучонай ступені кандыдата гістрычных навук Антановіч Зінаіды Васільеўны

22 верасня 2011 года ў 14.00 на пасяджэнні савета па абароне дысертацый пры Беларускім дзяржаўным універсітэце адбудзецца абарона дысертацыі на суісканіе вучонай ступені кандыдата гістрычных навук Антановіч Зінаіды Васільеўны «Архівы Магілёўскай і Мінскай рымска-каталіцкіх кансісторый: гісторыя, структура, склад дакументаў (1782-1918 гг.)».
Дысертацыя падрыхтавана ва ўстанове «Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы».