Пабачыў свет крыніцазнаўчы дапаможнік «Помнікі права Беларусі XIV-XVI стст.: абласныя прывілеі»

Пабачыў свет крыніцазнаўчы дапаможнік «Помнікі права Беларусі XIV-XVI стст.: абласныя прывілеі».

У кнізе змешчана інфармацыя пра помнікі права Беларусі XIV-XVI стст.: абласныя прывілеі, якая уключае звесткі пра захаванасць арыгіналаў актаў і копій, публікацыі, пераклады, гістарычную літаратуру. кніга ілюстравана фотаздымкамі некаторых актаў .

Выданне прызначана для архівістаў, археографаў, правазнаўцаў, гісторыкаў, студэнтаў.

Кошт выдання без перасылки — 19 рублёў 18 капеек, з перасылкай — 22 рублі.

Па пытаннях пакупкі выдання звяртацца па тэлефоне (8 017) 286-02-05. № разликовага рахунку для набыцця выдання BY67BLBB36320100129230001001.