Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Дзяржаўны кантроль у галіне архіўнай справы і справаводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

29 сентября 2009 г.
В БелНИИДАД изданы «Методические рекомендации по составлению и применению номенклатур дел организаций, примерных и типовых номенклатур дел».

В Методических рекомендациях освещаются вопросы составления и применения номенклатур дел организаций, примерных и типовых номенклатур дел. Определяются и поясняются на основе примеров требования к содержанию и оформлению номенклатур дел, порядку их составления и утверждения.

Издание содержит пример номенклатуры дел организации, оформленной в установленном порядке.

«Методические рекомендации по составлению и применению номенклатур дел организаций, примерных и типовых номенклатур дел» предназначены для организаций всех форм собственности и ведомственной подчиненности.

По вопросам приобретения издания «Методические рекомендации по составлению и применению номенклатур дел организаций, примерных и типовых номенклатур дел» просьба обращаться:
по адресу: ул. Кропоткина, 55, каб. 15, 220002, г. Минск
по телефону/факсу: (017) 286 02 05 (понедельник–четверг с 9.00 до 13.18 и с 14.00 до 18.00; пятница до 16.30).


18 сентября 2009 г.
15 верасня 2009 г. у канферэнц-зале Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (НАРБ) адбылася прэзентацыя выдадзенага да 70-годдзя ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР зборніка дакументаў і матэрыялаў у дзвюх кнігах "Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі… Верасень 1939 г. – 1956 г.", падрыхтаванага беларускімі і расійскімі архівістамі сумесна з Інстытутам гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі (ІГНАНБ).

У прэзентацыі ўдзельнічалі архівісты, гісторыкі, выдаўцы, журналісты. Пачаў яе Дырэктар Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь У.І. Адамушка, які адзначыў, што ўпершыню прысутным прадстаўлена адразу два тамы зборніка дакументаў і матэрыялаў, прысвечаных аднаму перыяду беларускай гісторыі. Дырэктар ІГНАНБ А.А. Каваленя высока ацаніў уклад дырэктара НАРБ В.Дз. Селяменева і супрацоўнікаў архіва В.У. Скалабана, А.Т. Вялікага, М.Я. Тумаш у падрыхтоўку зборніка. Начальнік аддзела міжнародных сувязей Федэральнага архіўнага агенцтва Расіі К.Р. Чарнянкоў адзначыў, што выданне зборніка адыгрывае важную ролю ў аб`ектыўнай ацэнцы падзей сямідзесяцігадовай даўнасці. Галоўны рэдактар выдавецкага дома "Беларуская навука" Г.К. Кісялёў распавёў аб працы над зборнікам выдаўцоў, якія досыць аператыўна, якраз да юбілейнай даты зрабілі сваю справу.

Адказныя складальнікі зборніка В.У. Скалабан (1 кніга) і А.Т. Вялікі (2 кніга) расказалі аб крапатлівай працы архівістаў над гэтым выданнем. З іх расказа прысутныя даведаліся, што ў першую кнігу, прысвечаную падзеям верасня 1939 г. – 1941 г., уключаны 120 дакументаў з НАРБ, Беларускага дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў (БДАКФФД), Дзяржаўных архіваў Брэсцкай, Гродзенскай, Мінскай абласцей, Расійскага дзяржаўнага архіва сацыяльна-палітычнай гісторыі (РДАСПГ), Дзяржаўнага архіва Расійскай Федэрацыі (ДАРФ), а таксама з друкаваных крыніц. У ёй друкуюцца Законы СССР і БССР, дэкларацыі Народнага сходу Заходняй Беларусі, пастановы ЦК ВКП(б) і СНК СССР, ЦК КП(б)Б і СНК БССР. Шырока выкарыстаны матэрыялы Палітбюро і Аргбюро ЦК ВКП(б), Бюро ЦК КП(б)Б. Змешчаны дакументы камандавання Беларускага фронта (верасень 1939 г.). Дакладныя запіскі і пісьмы кіраўніцтва БССР у ЦК ВКП(б) значна дапаўняюць гэтыя матэрыялы. Уключаны таксама дакладныя і інфармацыйныя запіскі, даведкі, спецпаведамленні, пісьмы, што паступалі ў ЦК КП(б)Б. Дакументы рознага ўзроўню дапаўняюць адзін аднаго і складаюць адзіны комплекс. Друкуецца таксама своеасаблівы для такога тыпу выдання тэкст – першы варыянт паэтычнага ліста І.В. Сталіну ў сувязі з уз’яднаннем Заходняй Беларусі з БССР. У Дадатку змешчаны дзённік П.К. Панамарэнкі за верасень 1939 – чэрвень 1941 гг. і спіс кіруючых партыйных і савецкіх работнікаў заходніх абласцей БССР па стану на 20 мая 1941 г. Акрамя тэкстаў гістарычных матэрыялаў, надрукаваны рэдкія фотаздымкі, факсімільныя копіі недаступных раней дакументаў з маскоўскіх архіваў, у тым ліку аўтографы І.В. Сталіна, В.М. Молатава, К.Я. Варашылава, Л.М. Кагановіча, П.К. Панамарэнкі, М.С. Хрушчова, фотаздымак членаў Паўнамоцнай камісіі Народнага сходу Заходняй Беларусі з кіраўнікамі СССР у Вялікім Крамлёўскім палацы.

У другую кнігу, прысвечаную пасляваеннаму дзесяцігоддзю, уключаны 82 дакументы з НАРБ і РДАСПГ, а таксама з друкаваных крыніц. У якасці ілюстрацый змешчаны фотаздымкі з фондаў БДАКФФД. Дакументы прадстаўлены пастановамі ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б, справаздачамі, дакладнымі запіскамі, спецпаведамленнямі, тэлеграмамі, лістамі партыйна-савецкіх, гаспадарчых органаў, заявамі і лістамі грамадзян у вышэйшыя партыйныя і савецкія органы, тэкстамі выступленняў кіраўніков БССР на з’ездах, пленумах партыйных нарадах.

***


Вышла в свет книга "Геральдические символы Могилевщины" (авторы В.С. Богданов, В.П. Климкович, К.В. Селицкий).

Издание осуществлено Могилевским государственным областным институтом развития образования при содействии отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Могилевского облисполкома и Государственным архивом общественных объединений Могилевской области.

Иллюстрированное издание, тираж которого составляет 1500 экземпляров, рассказывает об истории развития геральдических символов Могилевщины от эпохи средневековья до наших дней, содержит статистические материалы по каждому району. В нем содержатся положения, изображения и описания гербов и флагов Могилевской области, официально утвержденных Указами Президента Республики Беларусь и занесенных в Гербовый матрикул и Государственный гербовый регистр Республики Беларусь.

16 сентября 2009 г.
В Министерстве юстиции Республики Беларусь открылась выставка, подготовленная Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, посвященная 70-летию воссоединения белорусского народа в едином белорусском государстве.16 сентября 2009 г.
10–12 сентября 2009 г. в г. Киеве (Украина) состоялась очередная трехсторонняя встреча руководителей государственных архивных служб и архивных учреждений Беларуси, России и Украины.

В мероприятиях приняла участие делегация белорусских архивистов в составе: В.И.Адамушко – директор Департамента, руководитель делегации, В.В.Баландин – директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, А.К.Голубович – директор Национального исторического архива Беларуси, А.В.Запартыко – директор Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, В.Л.Носевич – директор Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации, В.Д.Селеменев – директор Национального архива Республики Беларусь, П.М.Черный – директор Государственного архива Гомельской области.

На рабочем заседании «Архивы в период финансового кризиса: пути обеспечения стабильной деятельности» выступил директор Департамента В.И.Адамушко. При обсуждении темы «Электронные архивы: проблемы и перспективы» с сообщением выступил директор БелНИЦЭД В.Л.Носевич. В обсуждении темы «Совместные издательские проекты» принял участие директор НАРБ В.Д.Селеменев. На рабочем заседании «Роль региональных архивов в обеспечении сохранности документов» выступили директор НИАБ А.К.Голубович и директор ГА Гомельской области П.М.Черный.

Члены белорусской делегации приняли участие в открытии выставки, посвященной 115-летию со дня рождения А.П.Довженко.

Для участников трехсторонней встречи руководителей государственных архивных служб и архивных учреждений Беларуси, России и Украины была организована культурная программа с посещением исторических мест г. Киева и г. Чернигова.


15 сентября 2009 г.
Афиша выставки15 сентября в Национальном историческом музее Республики Беларусь (ул. К.Маркса, 12) открылась выставка к 70-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР. В название выставки легли стихотворные строчки Я. Купалы, которые как нельзя лучше передают смысл события, произошедшего в сентябре 1939 года.

Ты з Заходняй,
Я з Усходняй
Нашай Беларусі.

Выставка – результат творческого сотрудничества Национального архива Республики Беларусь (НАРБ), Национального музея истории и культуры Беларуси (НМИиКБ), Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов (БГАКФФД), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ).

События сентября 1939 года занимают особое место в истории белорусского народа. Впервые за свою многовековую историю белорусский этнос приобрел территориальную целостность, что положительно сказалось на процессе укрепления государственности Беларуси.

Выставка на основе уникальных документов, основная часть которых имела ранее секретный характер, рассказывает о трудном пути белорусского народа к объединению в едином национальном государстве.

Процессы объединения проходили в обстановке начавшейся Второй мировой войны. Европа была накануне мировой катастрофы. Для советского руководства в условиях новой расстановки сил в Восточной Европе был шанс изменить западные границы страны, установленные в соответствии с Рижским договором 1921 года.

Утром 17 сентября войска Красной Армии перешли советско-польскую границу. Большинство населения Западной Беларуси вступление войск восприняло как акт исторической справедливости.

Народное собрание Западной Беларуси, проходившее 26–30 октября, приняло Декларацию о вхождении Западной Беларуси в состав БССР. На пятой внеочередной сессии Верховного Совета СССР 2 ноября 1939 года был принят закон «О включении Западной Белоруссии в состав СССР с воссоединением её с БССР».

Эти документы стали юридической основой для реорганизации социально-экономической и национально-культурной жизни края. Процесс этот был длительный и противоречивый.

События сентября – октября 1939 года положили начало новому историческому периоду в жизни белорусского народа. Территориальная и этнополитическая консолидация белорусского народа завершилась.

В создании выставки приняли участие:
Т.Г. Воронова, И.М. Зварико – авторы научной концепции, Ж.А. Будейко – художник, А. Жинкин – дизайн афиши;
В.И. Адамушко (директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции), В.П. Крюк; В.Д. Селеменев (директор НАРБ), М.П. Бегун, А.Ф. Великий, В.В. Скалабан, М.Е. Тумаш, Ю.В. Зверев, И.А. Книга, Т.С. Михеёнок; С.В. Вечер (директор НМИиКБ), Н.И. Савченко; В.В. Баландин (директор БГАКФФД), Е.М. Гриневич, Т.Л. Рахманько, Г.Н. Дубатовка; Л.А. Роговая (зам. директора РГАСПИ), В.Н. Шепелев (зам. директора ГАРФ).

Выставка будет работать до 31 октября 2009 г.


09 сентября 2009 г.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2008 г. решением Министра юстиции Республики Беларусь В.Г. Голованова от 2 июля 2009 г. за значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Республики Беларусь, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 65-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, юбилейной медалью "65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў" награждены:

начальник отдела научного использования документов и информации Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Владимир Петрович Крюк;

директор Национального архива Республики Беларусь Вячеслав Дмитриевич Селеменев;

заведующий отделом научного использования документов и информации Национального архива Республики Беларусь Татьяна Григорьевна Воронина;

заведующий отделом публикации документов Национального архива Республики Беларусь Виталий Владимирович Скалабан.

Приказами первого заместителя Директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь О.В. Бирюковой от 22 июля 2009 г. № 44к и от 24 июля 2009 г. № 45к нагрудным знаком Департамента "Ганаровы архівіст Беларусі" за многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в развитие архивного дела награждены:

начальник отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Минского облисполкома Алла Викторовна Филиппова;

заведующий сектором по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Минского горисполкома Евгения Владимировна Позняк.

***

Приказом Директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко от 25 августа 2009 г. № 49к за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, большой вклад в развитие архивного дела в Гродненской области нагрудным знаком Департамента "Ганаровы архівіст Беларусі" награжден заместитель начальника главного управления – начальник отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Гродненского облисполкома Евгений Николаевич Жебрун.


02 сентября 2009 г.
В Государственном архиве Брестской области организована выставка документов «17 сентября 1939 г. Как это было...», посвященная 70-летию воссоединения Западной Белоруссии с БССР.

На выставке размещено 47 документов из архивных фондов Брестского, Барановичского, Пинского обкомов КП(б)Б, Брестского, Барановичского, Пинского горкомов КП(б)Б, Кобринского временного управления, Брестского облисполкома и др. за 1939-1941 гг. Документы, представленные на выставке, охватывают период с сентября 1939 года по июнь 1941 года и отражают первые шаги и мероприятия советской власти в западных областях, деятельность временных управлений, проведение выборов в Народное собрание Западной Белоруссии и др.

Выставка экспонируется в фойе здания архива по ул. Энгельса, 8.


01 сентября 2009 г.
С 28 августа по 30 сентября 2009 года в Национальной библиотеке Беларуси ( 3-й этаж, кольцевой коридор ) проходит выставка «Вторая мировая война: уроки истории и современность», посвященная 70-й годовщине начала Второй мировой войны (1939-1945 гг.).

В рамках выставки Национальный архив Республики Беларусь представил документы, имевшие ранее секретный характер, которые рассказывают об отношении населения к Договору о ненападении между Советским Союзом и Германией, о проведении военных сборов в сентябре 1939 года, о панике в обществе в связи с событиями в Европе.

Среди 300 новейших изданий по Второй мировой войне, представленных на выставке библиотекой, особый интерес вызывают Бюллетени военных известий иностранной прессы V управления РККА из фондов Национального архива. Со страниц этих небольших по объёму изданий сентября 1939 года уже явно видны масштабы катастрофы конца 30-х годов ХХ века.


01 сентября 2009 г.
В читальном зале научно-методического учреждения «Государственный архив Гродненской области» (230005, г.Гродно, ул. Дзержинского, 84) открыта ВЫСТАВКА ДОКУМЕНТОВ «Воссоединение. 17 сентября 1939- июнь 1941гг.» , посвященная 70-летию воссоединения Западной Белоруссии с БССР.

Время работы выставки: с 8.30. до 17.00, кроме субботы и воскресенья. Обед с 13.00 до 14.00.27 августа 2009 г.
25 августа 2009 года с 10.00 до 11.00 в программе «Задай вопрос власти!» Гомельского областного радио «Экспресс» принял участие начальник отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Гомельского облисполкома ЛАПИЦКИЙ Павел Михайлович, который дал интервью и ответил на телефонные звонки слушателей.

В интервью начальник отдела рассказал о системе Государственной архивной службы Республики Беларусь, обозначил основные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития. Кроме этого рассказал о составе хранящихся документов в государственных архивах области и порядке их научного использования и др.

Количество обратившихся граждан по телефону за один час прямого эфира достигло 20 человек. Вопросы, поступившие во время интервью, были различного содержания: «О местонахождении документов ликвидированных субъектов хозяйствования», «О порядке исполнения запросов генеалогического характера», «О профессиональной подготовке историков-архивистов в республике», «Об уровне заработной платы архивистов области», «О регламенте работы столов справок архивов области» и др.

***

25 августа 2009 г. в Гомеле, в конференц-зале библиотеки им. В.И. Ленина прошел консультативный семинар "Изменения в организации документационного обеспечения управления в свете требований новой Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь".

Организовала семинар Гомельская областная организация ОО "Белорусское общество "Знание". В нем приняли участие работники служб документационного обеспечения управления, кадровых служб, заведующие канцелярий, делопроизводители, заведующие ведомственных архивов организаций всех форм собственности.

Семинар провели главные специалисты отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции облисполкома.Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Объявления
06 сентября 2019 г.
3 кастрычніка 2019 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва адбудуцца XIX Архіўныя чытанні Подробнее >>
Новости отрасли
19 сентября 2019 г.
17 сентября 2019 г. в архиве общественных объединений Гродненской области состоялась презентация сборника документов «Гродненская область: советский период» (1944-1991 гг.) Подробнее >>
18 сентября 2019 г.
18 сентября 2019 г. состоялось подписание Меморандума между Министерством юстиции Республики Беларусь и Национальным управлением архивов и документации Султаната Оман Подробнее >>
18 сентября 2019 г.
17 сентября 2019 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоялось открытие выставочного проекта «17 верасня 1939 года. Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі» Подробнее >>
17 сентября 2019 г.
На сайте Государственного архива Минской области размещена виртуальная выставка «80 лет воссоединения Западной Белоруссии с БССР» Подробнее >>
16 сентября 2019 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY подготовили выпуск совместного проекта "Это мы", посвященный художнику Арлену Кашкуревичу Подробнее >>
  Ccылка на facebook