Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Дзяржаўны кантроль у галіне архіўнай справы і справаводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

12 мая 2010 г.
У Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва 6 мая адкрылася выстава “Спеў акопнай ліры”, прысвечаная дню Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. На выставе дэманструюцца дакументы беларускіх пісьменнікаў-франтавікоў, партызан, падпольшчыкаў: А. Адамовіча, В. Быкава, В. Гарбука, У. Карпава, А. Куляшова, М. Лобана, М. Лужаніна, А. Махнача, І. Мележа, І. Новікава, А. Пысіна, А. Савіцкага, В. Таўлая і іншых, фонды якіх захоўваюцца ў архіве. Гэта франтавыя фатаграфіі і дзённікі, творы ваеннага часу, пісьмы, паведамленні і пасведчанні, у тым ліку да медалёў. Асобна на стэндах прадстаўлены дакументы адзінаццаці загінуўшых паэтаў і пісьменнікаў: Л. Гаўрылава, І. Дзенісенкі, А. Жаўрука, Б. Іофе, А. Коршака, С. Ляльчука, А. Пруднікава, М. Сурначова, А. Ушакова, Г. Шведзіка, Х. Шынклера. Цікавасць уяўляюць іх пісьмы да родных, перадсмяротнае пісьмо да жонкі падпольшчыка Івана Дзенісенкі, расстралянага фашыстамі. Выстаўлены аўтограф вядомай аповесці Х. Шынклера “Пульс жыцця” (1942).

На адкрыцці выставы выступілі дырэктар БДАМЛМ Г. Запартыка і літаратуразнаўца, дачка народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова – Валянціна Аркадзьеўна Куляшова. Яна расказала пра цікавыя моманты з ваеннай біяграфіі бацькі і пра яго творы гэтага часу.
12 мая 2010 г.
7 красавіка ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва (БДАМЛМ) адбылося адкрыццё выставы “Каму дудка паслушна…”, прысвечанай 170-годдзю з дня нараджэння і 110-годдзя з дня смерці вядомага паэта, празаіка і публіцыста, аднаго з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры Францішка Багушэвіча.

Спачатку слова было дадзена краязнаўцу і літаратуразнаўцу У. Содалю, які вось ужо некалькі дзесяцігоддзяў займаецца вывучэннем жыцця і творчасці Ф. Багушэвіча і дапамагаў стваральнікам выставы сваімі карыснымі парадамі і некаторымі экспанатамі са сваёй калекцыі. Потым выступіла літаратуразнавец І. Багдановіч, чый артыкул “Дар музыкі – то твой дар, Божа”, прысвечаны паэту, выйшаў у навукова-метадычным часопісе “Роднае слова”. Дырэктар БДАМЛМ Г. Запартыка расказала пра найбольш цікавыя дакументы з фондаў архіва-музея. Тэму прадоўжыў расповед пра невядомую працу В. Сосенскага “Версіі і легенды: Гутаркі пра беларускага паэта Ф.К. Багушэвіча” (1956). На заканчэнне рок-спявак і пісьменнік В. Лупасін выканаў песні “Танцуй, гарцуй, пане…” на словы Ф. Багушэвіча і “Выпіў Куба да Якуба” на словы яго сучасніка В. Каратынскага.

Выстава складаецца з тэматычных стэндаў: “У пару маладосці”, “Служба”, “З творчай спадчыны”, “З сямейнага альбома”, “Розгалас дудкі”, “Яго даследчыкі”, “На паэтавай сядзібе”, “Памяць”, “Паэт у выяўленчым мастацтве” і аздоблена копіямі аўтографаў твораў Ф. Багушэвіча, фотаздымкаў з яго сямейнага альбома, арыгіналамі матэрыялаў экспедыцыі В. Вольскага ў родныя мясціны паэта ў 1950 г.

Пры стварэнні выставы выкарыстаны матэрыялы Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, Старадарожскага мастацкага музея, Дзяржаўнага архіва Чарнігаўскай вобласці (Украіна).
11 мая 2010 г.
5 мая 2010 года в 12.00 в фойе Могилевской областной библиотеки им. В.И.Ленина состоялось открытие выставки «Война. Победа. Память. Могилевщина героическая», посвященной 65-летию Великой Победы.
На открытии выставки присутствовали представители общественности города, студенты и школьники.

В создании данной выставки принял участие Государственный архив общественных объединений Могилевской области. На выставку были представлены документы архива из фонда № 6115 «Коллекция документов участников Октябрьской революции, гражданской и Великой Отечественной войн, Героев Социалистического Труда». Это воспоминания участников героической обороны г. Могилева в июне 1941 года, подпольной борьбы, партизанского движения на территории Могилевской области в годы Великой Отечественной войны, а также документы о восстановлении города Могилева и области в 1944-1945 годах из фонда № 9 «Могилевский обком КП(б)Б».

Зав. отделом информации, публикации и научного использования документов Чемрук Т.В. рассказала о документах, представленных на выставке, и в целом о документах архива, отражающих Великую Отечественную войну на территории Могилевской области.

Ксерокопии документов архива о Великой Отечественной войне на территории Могилевской области были представлены также на книжной выставке «Слава тебе победитель – солдат» в разделе «Из партизанского архива» (сектор периодики областной библиотеки).
07 мая 2010 г.
В Государственном архиве Брестской области организована выставка документов «Эхо минувшей войны...», посвященная 65-летию Великой Победы.

На выставке размещено более 40 документов и фотографий из архивных фондов Брестского обкома КП(б)Б, Брестского облисполкома, горисполкома, райисполкома, Брестской областной комиссии содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и учета причиненного ими ущерба и др.

Документы, представленные на выставке, отражают процесс освобождения области от немецко-фашистских захватчиков, мероприятия по восстановлению разрушенного хозяйства в первые послевоенные годы, захоронению погибших воинов и партизан и увековечиванию их памяти, сведения о немецко-фашистских злодеяниях против мирных жителей, о нанесенном ущербе, о количестве угнанных в германскую неволю, о ходе репатриации жителей области и др.

Выставка экспонируется в фойе 2-го этажа здания архива по ул. Энгельса, 8.
07 мая 2010 г.
06 мая 2010 г. в 15.00 в Гомельском областном музее военной славы состоялась презентация сборников документов «Гомельская область в первые месяцы Великой Отечественной войны» и «Гомельщина партизанская. Начало. Июнь 1941 г. – май 1942 г.».

На торжественном мероприятии с приветственной речью выступил председатель Гомельского областного Совета депутатов, кандидат экономических наук Селицкий Валерий Семенович. Также приняли участие и выступили с докладами приглашенные гости: директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, кандидат исторических наук Адамушко Владимир Иванович, заместитель председателя облисполкома Кириченко Петр Алексеевич, директор государственного учреждения «Национальный архив Республики Беларусь», кандидат исторических наук Селеменев Вячеслав Дмитриевич и директор Гомельского областного музея военной славы Жданович Павел Леонидович.

Кроме того, в торжественных мероприятиях приняли участие начальник главного управления идеологической работы облисполкома Котило Анатолий Антонович, заместитель начальника главного управлении юстиции облисполкома Жорова Маргарита Анатольевна и начальник отдела по координации деятельности административных органов и военно-мобилизационной работе облисполкома Кравцов Владимир Борисович.

От государственной архивной службы Гомельской области присутствовал начальник отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Лапицкий Павел Михайлович, директор учреждения «Государственный архив Гомельской области» Черный Павел Михайлович, сотрудники архива.

В рамках презентации для приглашенных была проведена экскурсия по экспозиции «Музей криминалистики» Гомельского областного музея военной славы.

Сборник «Гомельская область в первые месяцы Великой Отечественной войны»Сборник «Гомельская область в первые месяцы Великой Отечественной войны» публикует документы Национального архива Республики Беларусь, Государственного архива Гомельской области, Государственного архива Российской Федерации, Центрального архива Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и фондов Гомельского областного музея военной славы о драматических событиях на территории Гомельской области в начальный период Великой Отечественной войны. В сборнике впервые полностью опубликованы сводки группы информации ЦК КП (б) Б по Гомельской области, освещена деятельность партийных и государственных органов, настроения населения в этот период. Всего в сборник вошло 147 документов.Сборник «Гомельщина партизанская. Начало» Сборник «Гомельщина партизанская. Начало. Июнь 1941 г. – май 1942 г.» том 1 включает в себя документы Национального архива Республики Беларусь, Центрального архива Комитета государственной безопасности Республики Беларусь о начальном этапе развития партизанского движения в Гомельской области (июнь 1941- май 1942 гг.). Основная часть документов публикуется впервые. Всего в сборник вошло 95 документов.

Сборники проиллюстрированы фотографиями, факсимильными копиями документов.

Эти издания рассчитаны на научных работников, студентов, краеведов и всех интересующихся историей Беларуси.

07 мая 2010 г.
На сайте главного управления юстиции Гомельского облисполкома: http://www.gomeljust.by
с 8 мая 2010 года представлена виртуальная выставка документов «ЭТО МЫ СОХРАНИЛИ, ЧТОБЫ ВЫ ПОМНИЛИ….», посвященная 65-ой годовщине Победы советского народа над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На выставке экспонируется более 50 наиболее интересных документов и фотографий.

Основная цель выставки – возможность увидеть спустя 65 лет истинное лицо войны и те события, которые приближали Победу. Представленные документы содержат подлинные и достоверные факты военных событий. Хронологические рамки документов охватывают период с 1941 года по 1945гг. и отражают события, которые происходили на территории Гомельской области.

В выставке представлены две группы источников: документы и фотографии. Первую группу составляют цифровые копии документов, хранящиеся в учреждениях «Государственный архив Гомельской области» и Государственный архив общественных объединений Гомельской области», которые ранее не публиковались. Вторая группа источников представлена цифровыми копиями фотодокументов, которые находятся на хранении в учреждении «Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов» г. Дзержинск Минской области.

Виртуальная выставка подготовлена сотрудниками отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции облисполкома и областных государственных архивов Гомельской области
04 мая 2010 г.
4 мая 2010 г. в г. Гродно состоялась международная научно-практическая конференция «Великая Отечественная война в исторической судьбе белорусского народа». Организаторами конференции выступили Институт истории Национальной академии наук Беларуси, Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Гродненский государственный университет имени Я.Купалы.

В конференции приняли участие ученые из Республики Беларусь, Республики Польша и Российской Федерации. Всего – 80 человек.

На пленарном заседании с основными докладами выступили директор Института истории НАН Беларуси А.А.Коваленя, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко и другие.

По результатам работы научно-практической конференции, ее участниками был принят итоговый документ.
04 мая 2010 г.
3 мая 2010 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась пресс-конференция, посвященная Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь. В ее работе приняли участие заместитель председателя Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Адамушко Владимир Иванович, секретарь совета, главный специалист Департамента Елинская Марина Михайловна и член совета, заместитель начальника Военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Вояр» по редакционно-издательской деятельности и рекламе Ляхор Виктор Александрович.

Пресс-конференцию открыл В.И. Адамушко, который раскрыл сущность и значение государственных символов – Герба и Флага, проанализировал деятельность специалистов в области территориальной геральдики за 1994-2002 гг., подвел итоги работы Геральдического совета и Департамента по архивам и делопроизводству по учреждению и регистрации официальных геральдических символов за 2002- 1 квартал 2010 гг.

В настоящее время в Государственном геральдическом регистре, который является информационным ресурсом, имеющим государственное значение, зафиксировало более одной тысячи (1115) наименований символики, которая активно используется государственными органами и организациями всех уровней. Достойно в Регистре представлена территориальная геральдика. В настоящее время в него внесены гербы и флаги 186 административно-территориальных и территориальных единиц, в том числе: Брестская область – 38, Гродненская область – 27, Витебская область – 37, Минская область – 30, Гомельская область – 32, Могилевская область – 22.

Елинская М.М. остановилась на вопросах, которые были рассмотрены Геральдическим советом в 2009- 1 квартале 2010 гг. В течение прошедшего периода была проведена экспертиза флагов городов и районов Минской области (г. Любань и Любанского района, г. Копыль и Копыльского района, г. Узда и Узденского района, г. Крупки и Крупского района, г. Воложина и Воложинского района, г. Старые Дороги и Стародорожского района, г. Клецка и Клецкого района, г. Червень и Червенского района). Гербы и флаги Витебской области, г.п. Богушевск, д. Перебродье Миорского района были учреждены Указом Президента Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 277. Осуществляя геральдическую экспертизу, члены совета нередко обращаются в архивы для подтверждения подлинности изображения и аргументированности обоснования того или иного символа. Архивные поиски проводились при работе над созданием гербов г. Витебска, г.п. Болбасово Оршанского района, д. Молодово Ивановского района, д. Адельск Гродненского района и др.

Ляхор В.А. рассказал о «технологии» создания официальных геральдических символов.

На пресс-конференции было отмечено, что белорусские геральдисты осуществляют обмен информацией и установили профессиональные контакты с членами Геральдического совета при Президенте Российской Федерации.

29 апреля 2010 г.
28 апреля 2010 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором был рассмотрен вопрос о создании копий фонда пользования документов Национального архивного фонда Республики Беларусь в госархивах.

В ходе обсуждения было отмечено, что создание копий фонда пользования документов Национального архивного фонда Республики Беларусь на электронных носителях является прогрессивным направлением работы государственных архивных учреждений. В настоящее время создана нормативная и методическая база, регламентирующая деятельность государственных архивных учреждений в области создания фонда пользования на электронных носителях.

Вместе с тем в этой работе имеется ряд проблем. Исходя из проведенного Департаментом анализа темпов оцифровывания документов в 2008–2009 гг., стало очевидно, что масштабы и темпы оцифровывания необходимо увеличивать. Необходимо повысить качество учета цифровых копий. Проблемным остается вопрос обеспечения надлежащих условий в госархивах для проведения полноценного технологического процесса оцифровывания. При выборе оборудования необходимо заранее учитывать наличие площадей для его размещения. Остро стоит вопрос кадрового обеспечения и обучения работников.

Коллегия определила перспективные направления и первоочередные задачи по совершенствованию организации работы по оцифровыванию архивных документов.

28 апреля 2010 г.
Советское общество и война 1941-1945 гг.По инициативе председателя Гомельского областного Совета депутатов Селицкого В.С. 22 апреля 2010 г. директор Гомельского областного музея военной славы Жданович П.Л. передал Государственному архиву Гомельской области документальные материалы Гомельского областного военного комиссариата за 1944 – 1945 гг.

Документы содержат приказы по областному военкомату, по Гомельскому пересыльному пункту, списки военнообязанных, списки личного состава Гомельского пересыльного пункта.
Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Объявления
06 сентября 2019 г.
3 кастрычніка 2019 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва адбудуцца XIX Архіўныя чытанні Подробнее >>
26 августа 2019 г.
19 сентября 2019 г. БелНИИДАД проводит семинар на тему «Хранение документов в организации: отбор документов для хранения и уничтожения» Подробнее >>
Новости отрасли
18 сентября 2019 г.
18 сентября 2019 г. состоялось подписание Меморандума между Министерством юстиции Республики Беларусь и Национальным управлением архивов и документации Султаната Оман Подробнее >>
18 сентября 2019 г.
17 сентября 2019 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоялось открытие выставочного проекта «17 верасня 1939 года. Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі» Подробнее >>
17 сентября 2019 г.
На сайте Государственного архива Минской области размещена виртуальная выставка «80 лет воссоединения Западной Белоруссии с БССР» Подробнее >>
16 сентября 2019 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY подготовили выпуск совместного проекта "Это мы", посвященный художнику Арлену Кашкуревичу Подробнее >>
10 сентября 2019 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY подготовили выпуск совместного проекта "Это мы", посвященный композитору Евгению Глебову Подробнее >>
  Ccылка на facebook