Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

06 октября 2010 г.
1 кастрычніка 2010 г. у чытальнай зале Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва адбылася прэзентацыя сумесных выданняў беларускіх і расійскіх архівістаў – зборнікаў дакументаў і матэрыялаў “Купала і Колас, вы нас гадавалі” (1909—1939) і “Белорусы в советском тылу. Июль 1941 г. – 1944 г.”

У прэзентацыі ўдзельнічалі дырэктар Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь У.І. Адамушка, кіраўнік Федэральнага архіўнага агенцтва Расіі А.М. Арцізоў, дырэктар Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь В.Дз. Селяменеў, дырэктар Расійскага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва Т.М. Гараева, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі М.І. Мушынскі, дырэктар Расійскага дзяржаўнага гістарычнага архіва А.Р. Сакалоў, дырэктар Расійскага дзяржаўнага архіва эканомікі А.А. Цюрына, унучка Я. Коласа В.Д. Міцкевіч, загадчык кафедры замежнай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ М.В. Трус, загадчык аддзела публікацый Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь В.У. Скалабан.

У зборнік “Купала і Колас, вы нас гадавалі” увайшлі пераважна невядомыя дакументы за 1909—1939 гады, у тым ліку аўтографы класікаў, матэрыялы біяграфічнага характару, разнастайныя сведчанні пра грамадскае і літаратурнае акружэнне песняроў.
У падрыхтоўцы зборніка прымалі ўдзел літаратуразнаўцы, архівісты, супрацоўнікі бібліятэк і музеяў. Аснову выдання складаюць дакументы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь і Расійскага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва. Выкарыстаны таксама матэрыялы музеяў песняроў, Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці, Цэнтральнага архіва Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, аддзела рэдкай кнігі і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, іншых сховішчаў Беларусі і Расіі.

У зборніку «Белорусы в советском тылу. Июль 1941 г. — 1944 г.» друкуюцца дакументы з Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага архіва Расійскай Федэрацыі, Расійскага дзяржаўнага архіва сацыяльна-палітычнай гісторыі, Нацыянальнага архіва Рэспублікі Татарстан, Цэнтральнага архіва гісторыка-палітычнай дакументацыі Рэспублікі Татарстан. Дакументы прысвечаны вынікам эвакуацыі ў 1941 г. з Беларусі, працоўнаму подзвігу эвакуіраванага насельніцтва, прадстаўнікоў навукі і культуры, якія ўнеслі свой уклад у набліжэнне Перамогі, асвятляецца работа Акадэміі навук БССР, устаноў культуры, ВНУ, паказана падрыхтоўка да аднаўленчых работ ў вызваленых раёнах Беларусі.

01 октября 2010 г.
28–30 сентября 2010 г. в г. Гомеле состоялась трехсторонняя встреча руководителей государственных архивных служб и архивных учреждений Беларуси, России и Украины. Во встрече приняли участие руководитель Федерального архивного агентства России А.Н.Артизов, председатель Государственного комитета архивов Украины О.П.Гинзбург, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко, директора центральных государственных архивов России, Украины и Беларуси.

На пленарных заседаниях обсуждались вопросы, связанные с комплектованием государственных архивов и созданием страхового фонда и фонда пользования документов. С сообщениями выступили председатель Государственного комитета архивов Украины О.П.Гинзбург, первый заместитель председателя Государственного комитета архивов Украины И.М.Матяш, заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь О.А.Ледовская, директора и специалисты государственных архивных учреждений Беларуси, России и Украины Е.А.Тюрина, В.С.Лозицкий, В.Д.Селеменев, П.М.Черный, Н.А.Калантарова, Н.А.Топишко, В.В.Баландин, Р.Б.Воробей, Е.В.Анискина, Е.А.Звегинцева. В работе семинара приняли участие управляющий делами Гомельского облисполкома Н.А.Протосовицкий, начальник главного управления юстиции Гомельского облисполкома В.В.Макаревич.

В ходе встречи участники мероприятий посетили Государственный архив Гомельской области и Зональный государственный архив в г. Речице, где познакомились с опытом работы белорусских архивистов. В Речицком райисполкоме состоялась встреча участников мероприятий с идеологическим активом района.


23 сентября 2010 г.
22 сентября 2010 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были рассмотрены вопросы: о подготовке государственных архивных учреждений к осенне-зимнему периоду 2010/2011 гг., о работе органов ГАС Витебской, Гродненской и Могилевской областей по учреждению официальных геральдических символов в 2008–2010 гг., о назначении на должность заведующего отделом информации и научного использования документов учреждения «Белорусский государственный архив научно-технической документации» Кулинка С.В.

В ходе обсуждения информации о подготовке государственных архивных учреждений к осенне-зимнему периоду 2010/2011 гг., отмечено, что подавляющее большинство государственных архивных учреждений подготовлены к работе в осенне-зимний период. В учреждениях ГАС организованы плановые проверки пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, противопожарного водоснабжения, отопления и электрооборудования на соответствие их требованиям технических и нормативно-правовых актов. Планы организационно-технических мероприятий разработаны на основе анализа функционирования систем теплоснабжения и тепловых сетей в предыдущий осенне-зимний период, а также с учетом предписаний органов Госэнергонадзора. Изданы приказы о создании комиссий по проверке готовности архивных учреждений к эксплуатации.

В ходе обсуждения второго вопроса коллегией отмечено, что органы ГАС Витебской, Гродненской и Могилевской областей в 2008–2010 гг. обеспечивали выполнение Указа Президента Республики Беларусь от 7 августа 2002 г. № 441 «Об образовании Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь и некоторых мерах по совершенствованию порядка учреждения и государственной регистрации орденов, медалей и официальных геральдических символов». Наиболее ответственным участком работы для органов ГАС Витебской и Гродненской областей явилась подготовка проектов Указов Президента Республики Беларусь по учреждению официальных геральдических символов административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь. За 2008–2010 гг. Президент Республики Беларусь издал два Указа по учреждению гербов и флагов административно-территориальных и территориальных единиц Витебской и Гродненской областей. Наиболее значимым было учреждение исторического герба и созданного на его основе флага Витебской области.

Всего в Государственный Геральдический регистр Республики Беларусь внесены официальные геральдические символы (гербы и флаги) 187 административно-территориальных и территориальных единиц, в том числе: по Брестской области – 38, Витебской – 37, Гомельской – 32, Гродненской – 28, Минской – 30, Могилевской – 22.

В Государственный геральдический регистр за 2008–2010 гг. внесено 48 (в 2006–2008 гг. – 130) официальных геральдических символов профессиональных союзов и общественных объединений. Характерной особенностью в последнее время для общественных объединений международного, республиканского и местного уровней стали разработка и учреждение полного геральдического обеспечения – эмблемы, флага и нагрудного знака. В Департаменте действует автоматизированная информационная система Государственного геральдического регистра, куда внесено 1130 официальных геральдических символов.

Рассмотрен кадровый вопрос. На должность заведующего отделом информации и научного использования документов учреждения «Белорусский государственный архив научно-технической документации» назначен Кулинок Святослав Валентинович.

22 сентября 2010 г.
17 сентября 2010 г. в Национальном архиве Республики Беларусь состоялся научно-образовательный семинар «Проблемы обеспечения сохранности и комплектования Национального архивного фонда Республики Беларусь электронными документами и информационными ресурсами», организованный Белорусским научно-исследовательским центром электронной документации.

В семинаре приняли участие работники республиканских, областных и зональных архивов, специалисты отделов по архивам и делопроизводству управлений юстиции облисполкомов, представители Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь.

На семинаре были представлены три доклада.

Директор БелНИЦЭД В.Л. Носевич рассмотрел вопросы терминологии, развития нормативной правовой базы по работе с электронными документами и информационными ресурсами.

Зав. отделом комплектования БелНИЦЭД Жук О.Ю. ознакомила присутствующих с вопросами проведения экспертизы ценности электронных документов и информационных ресурсов, порядка архивного хранения документов и ресурсов в организациях, рассказала об опыте БелНИЦЭД по комплектованию архива ЭД центра электронными документами и информационными ресурсами, выявлению источников комплектования.

Вопросы по работе с электронной почтой и применению электронной цифровой подписи в текущем делопроизводстве организаций были освящены в докладе зав. отделом документоведения Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела Сукача А.Н.

Выступления докладчиков сопровождались соответствующими мультимедийными презентациями, которые были предоставлены в пользование участникам семинара в виде электронного диска.

15 сентября 2010 г.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2010 г. № 1322 утверждена Государственная программа «Архивы Беларуси» на 2011–2015 годы, подготовленная в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. Программа разработана в целях сохранения и пополнения Национального архивного фонда Республики Беларусь, создания условий по обеспечению широкого доступа граждан к информационным ресурсам.

Реализация Государственной программы будет способствовать укреплению материально-технической базы государственных архивных учреждений, внедрению в их деятельность современных информационных технологий. В результате выполнения мероприятий Государственной программы повысится эффективность работы государственных архивных учреждений, будет обеспечен новый качественный уровень развития архивного дела в стране.

25 августа 2010 г.
17 августа 2010 г. Государственным архивом общественных объединений Могилёвской области совместно с Могилёвским областным комитетом Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» был проведен семинар-практикум «Организация документирования и работы архивов в общественных организациях».

В семинаре приняли участие ответственные сотрудники, главные специалисты, бухгалтера общественных организаций – источников комплектования архива: более 20 представителей городских, районных, первичных организаций Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», представители Могилёвского областного и городского Советов Белорусского общественного объединения ветеранов и Представительства Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в Могилёвской области.

На семинаре выступила директор архива Пекарская Е.В. В её выступлении «Основы документирования управленческой деятельности» были рассмотрены требования к оформлению реквизитов документов и требования к бланкам документов в соответствии с СТБ 6.38-2004 "Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов". выступление ведущего архивиста Плиндовой Л.Е.В выступлении на тему «Оформление отдельных видов документов» конкретизировался процесс создания часто встречающихся в управленческой деятельности общественных организаций документов – приказов по основной деятельности, протоколов, приказов по личному составу.

Ведущий архивист Плиндова Л.Е. ознакомила присутствующих с вопросами формирования и оформления дел, составления и оформления описей дел постоянного срока хранения и по личному составу.

Тематические выступления сопровождались соответствующими мультимедийными презентациями, которые были предоставлены в пользование участникам семинара-практикума в виде электронного диска.

19 августа 2010 г.
Выйшла ў свет падрыхтаваная ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь першая кніга зборніка дакументаў і матэрыялаў “Купала і Колас, вы нас гадавалі”. Друкуюцца пераважна невядомыя дакументы за 1909—1939 гады, у тым ліку аўтографы класікаў, зборнік дакументаў і матэрыялаў “Купала і Колас, вы нас гадавалі”матэрыялы біяграфічнага характару, разнастайныя сведчанні пра грамадскае і літаратурнае акружэнне песняроў. Апублікаваныя раней дакументы ўключаліся ў выданне толькі ў тым выпадку, калі была прароблена дадатковая праца па іх крыніцазнаўчаму аналізу. Укладальнікі В.Дз. Селяменеў, В.У. Скалабан. У падрыхтоўцы зборніка прымалі ўдзел літаратуразнаўцы, архівісты, супрацоўнікі бібліятэк і музеяў. Аснову выдання складаюць дакументы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь і Расійскага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва, грыфы якіх пазначаны на тытуле кнігі. Выкарыстаны таксама матэрыялы музеяў песняроў, Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці, Цэнтральнага архіва Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, аддзела рэдкай кнігі і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, іншых сховішчаў Беларусі і Расіі. Зборнік з’яўляецца дапаўненнем да Поўнага збору твораў Янкі Купалы, своеасаблівым працягам класічных прац Г. Кісялёва “Пуцявінамі Янкі Купалы” і “З жыццяпісу Якуба Коласа”. Дакументы сістэматызаваны ў храналагічна-тэматычнай паслядоўнасці, аб’яднаны ў тэматычныя раздзелы, якія пачынаюцца з прадмовы складальнікаў. У афармленні вокладкі выкарыстана карціна М. Савіцкага “Сейбіты” (1972, Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь).

Выданне разлічана на літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, выкладчыкаў ВНУ і школьных настаўнікаў, студэнтаў, архівістаў, работнікаў бібліятэк і музеяў, краязнаўцаў, будзе цікавае таксама шырокаму колу чытачоў.

У другую кнігу зборніка, што ўжо падрыхтавана да друку, уключаны матэрыялы аб жыцці і творчасці Я. Купалы і Я. Коласа з пачатку 1939 года, дакументы пра святкаванне юбілеяў песняроў, увекавечанне іх памяці. Шэраг тэматычных раздзелаў прысвечаны апошняму году жыцця Я. Купалы.

Заказаць ці набыць кнігу можна ў аддзеле маркетынгу і рэкламнай дзейнасці РВУ “Літаратура і Мастацтва”: 220034, Мінск, вул. Захарава, 19. Тэл.: 284-79-65 (факс), 288-12-94.


16 августа 2010 г.
На сайте Национального исторического архива Беларуси 13.08.2010 размещена виртуальная выставка документов архива, посвященная 150-летию со дня рождения К.Э. Чапского (1860-1904) - Минского городского головы с 1890 по 1901 г.

 
27 июля 2010 г.
С 05.07.2010 по 18.07.2010 по инициативе учреждения образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина» на базе учреждения «Зональный государственный архив в г. Мозыре» была организована, ставшая уже традиционной, архивная практика студентов.

Целью практики стало закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в ВУЗе на основе изучения документов архива и выполнения практической работы.

Студенты факультета специальности «История. Социально-политические дисциплины» в количестве 31 человека ознакомились с особенностями работы архива. Наиболее квалифицированные специалисты (заведующие отделами и хранитель фондов) рассказали об истории создания архива, его структуре, основных направлениях деятельности, наиболее интересных документах, хранящихся в архиве.

Под руководством руководителя группы университета и сотрудников госархива студенты обучались работе с научно-справочным аппаратом архива, занимались выявлением фондов по заданной теме, дел по описям, изучали архивные документы. По итогам практики студентами были написаны отчеты и рефераты

Архивная практика, проводимая в архивных учреждения Гомельской области, стала обязательным элементом подготовки высококвалифицированных историков и филологов ВУЗов Гомельщины
13 июля 2010 г.
Подписание договора 9 июля 2010 года в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов состоялось подписание договора о международном сотрудничестве между учреждением "Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов" и Государственным Фильмофондом Азербайджана.

На снимке директор Государственного Фильмофонда Азербайджана Джамиль Эльшадович Гулиев и директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Виктор Васильевич Баландин в момент подписания договора.


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Объявления
31 октября 2019 г.
21 ноября 2019 г. БелНИИДАД проводит однодневный семинар «Составление и оформление номенклатур дел организаций, примерных и типовых номенклатур дел» Подробнее >>
28 октября 2019 г.
Информация об оказании платных услуг учреждением «Государственный архив общественных объединений Гомельской области» Подробнее >>
Новости отрасли
12 ноября 2019 г.
В БелНИИДАД изданы методические рекомендации по документационному обеспечению местных исполнительных и распорядительных органов Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
Изданы методические рекомендации по организации комплектования государственных архивов документами общественных организаций Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
Пабачыў свет дваццаты выпуск Беларускага археаграфічнага штогодніка Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили очередной совместный выпуск рубрики "Это мы", посвященный знаменитому архитектору Георгию Заборскому Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
7-9 ноября 2019 г. директор Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураш принял участие в двух международных научных конференциях, проходивших в г. Москве Подробнее >>
  Ccылка на facebook