Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Дзяржаўны кантроль у галіне архіўнай справы і справаводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

21 мая 2013 г.
Адразу чатыры значныя выдавецкія праекты ў апошні час былі паспяхова завершаны ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва.

Абложка даведніка па фондах архіва-музея Першым і найбольш доўгачаканым стала выданне другога выпуску даведніка па фондах архіва-музея – Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва: даведнік. Вып. 2. Паступленні за 1993-2009 гг. Уклад.: В.Я. Данекіна, Г.В. Запартыка, У.Г. Кулажанка; рэдкал.: У.І. Адамушка [і інш.] - Мінск: ТАА “Медысонт”, 2012. – 352 с.

У выданне уключана 146 анатацый на фонды класікаў беларускай літаратуры Я. Брыля, М. Гарэцкага, С. Грахоўскага, У. Дубоўкі, К. Каганца, А. Кучара, Е. Лось. М. Лужаніна, Р. Папараця, І. Пташнікава, П. Труса, М. Чарота і інш.; вядомых рэжысёраў і акцёраў А. Асторынай, Т. Бандарчык, С. Бірылы, К. Быліч. А. Клімавай, Г. Макаравай, В. Турава, І. Яунзем і інш.; кампазітараў і музыказнаўцаў М. Бергера, Ю. Дрэйзіна, Я. Тарасевіча, Я. Цікоцкага, Г. Цітовіча і інш.; мастакоў А. Астаповіча, А. Грубэ, М. Дучыца, С. Палееса, Г. Барышава і інш., вядомых вучоных гісторыкаў, мастацтвазнаўцаў і мовазнаўцаў Г. Барышава, М. Ермаловіча, А. Каўкі, М. Кацара і інш. Значную частку ў выданні займаюць анатацыі на ўнікальныя калекцыі і зборы, якія паступілі ад калекцыянераў, альбо сфарміраваліся ў архіве-музеі з малаколькасных паступленняў.

Акрамя таго, у даведніку было працягнута анатаванне фондаў тэатраў, кінастудый, рэдакцый часопісаў і газет, музычных калектываў, творчых саюзаў і іншых устаноў культуры.

У анатацыях утрымліваюцца кароткія біяграфічныя звесткі ці гістарычныя даведкі аб фондаўтваральніках і змястоўнае апісанне складу дакументаў архіўных фодаў. Даведнік мае спіс фондаў БДАМЛМ за 1960-2012 гг., паказальнік імёнаў, дзяржаўных устаноў, грамадскіх арганізацый і культурна-грамадскіх мерапрыемстваў.

Выхад у свет даведніка стала значным укладам у фарміраванне сістэмы навукова-даведачнага апарату архіва-музея. Бясспрэчна, выданне стане эфектыўным навуковым інструментам для даследчыкаў гісторыі беларускай літаратуры і мастацтва.


Абложка збора твораў Якуба БрайцаваНаступнай паспяховай працай стала выданне збора твораў Якуба Брайцава – Брайцев, Я. Среди болот и лесов / Якуб Брайцев. Минск: Регистр, 2013. - 320 с. Укладальнік і аўтар уступнага артыкула – Г.В. Запартыка.

У кнігу ўвайшлі раней не выдадзеныя творы Якуба Брайцава, якія захоўваюцца ў фондзе пісьменніка ў БДАМЛМ. Асноўную частку кнігі складае раман – “Среди болот и лесов”, які быў напісаны ў 1913-1916 гг. Сёння гэты твор некаторыя літаратуразнаўцы лічаць першым беларускім раманам.

У аснову сюжэта пакладзены рэальныя падзеі, якія адбываліся на Магілёўшчыне ў пачатку ХХ ст., дзейнаці беларускага Робін Гуда – Аляксандра Савіцкага, які вельмі неардынарным чынам змагаўся з сацыяльнай несправядлівасцю. З вялікім пачуццём любові да сваёй зямлі ў рамане апісаны мясціны і непаўторная прырода Магілёўшчыны, побыт, каларыт і звычаі мясцовых жыхароў.

У выданне таксама ўвайшлі аповесць “Невдашечка Анюта” (1887) і апавяданне “Дудолева лоза” (1889).

Гэты зборнік фактычна адкрывае шырокаму колу чытачоў імя выбітнага беларускага пісьменніка, які пісаў на рускай мове.


 Абложка летапісу Дукорскай Петра-Паўлаўскай царквыНаступнай падзеяй ў жыцці архіва-музея стала публікацыя царкоўнага летапісу Петра-Паўлаўскага прыходу вёскі Дукора Пухавіцкага раёна – Летапіс Дукорскай Петра-Паўлаўскай царквы (1867-1917) / уклад. і камент. У.Г. Кулажанка; нав. рэд. М.Ф. Шумейка. – Мінск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2013. – 168 с.

Нягледзечы на абавязковазць вядзення царкоўна-прыходскіх летапісаў у другой палове ХІХ – пач. ХХ стст. у кожнай прыходскай царкве, на сённяшні дзень у дзяржаўных архівах, бібліятэках і музеях Беларусі іх захавался усяго каля дзесяці і Дукорскі летапіс з’яўляецца адным з найбольш аб’ёмных і змястоўных.

Прыходскія святары непасрэдна, на свае вочы, назіралі за паўсядзённым жыццём мястэчка, навакольных вёсак і давалі падрабязнае апісанне найбольш значных падзей, якія адбыліся за год ў прыходзе, прыводзілі статыстычныя звескі, узгадвалі мясцовыя звычаі і паданні.

Гэты ўнікальны дакумент быў выяўлены ў архіве-музеі ў фондзе літаратурнага крытыка Л.А. Бэндэ. Тэкст летапісу быў расчытаны і апрацаваны У.Г. Кулажанкам, выданне таксама было забяспечана змястоўным ўступным артыкулам і каментарамі.

Поўная публікацыя асобным выданнем царкоўнага летапісу ў Беларусі была здзейснена ўпершыню і бяспрэчна будзе цікавым даследчыкам айчынай гісторыі, краязнаўцам, архівістам.


Музычны кампакт-дыск з фартэпіяннымі творамі вядомага беларускага кампазітара, заслужанага дзеяча мастацтваў БССР Льва Майсеевіча АбеліёвічаЯшчэ адной цікавай навінкай стаў выпуск музычнага кампакт-дыска з фартэпіяннымі творамі вядомага беларускага кампазітара, заслужанага дзеяча мастацтваў БССР Льва Майсеевіча Абеліёвіча, які быў здзейснены да 100-годдзя з дня нараджэння кампазітара ў выніку рэалізацыя сумеснага праекта БДАМЛМ з музычнай школай імя Я. Глебава г. Мінска.

На дыску размешчана 13 кампазіцый выкананых па партытурах за 1938-1957 гг., якія захоўваюцца ў фондзе кампазітара ў БДАМЛМ, сярод якіх варыяцыі для раяля, сюіты і п’есы на тэмы беларускіх народных песен, акрамя таго на дыску размешчана кароткая біяграфія кампазітра. Выпуск кампакт-дыска будзе спрыяць развіццю ціквасці да гісторыі беларускай музычнай культуры.


17 мая 2013 г.
Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (Департамент) совместно с ГУ «Центральная лаборатория микрофильмирования и реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь» (ЦЛМРД НАФ) провели белорусско-российский семинар «Реставрация и сохранность архивных документов» с участием заместителя начальника лаборатории микрофильмирования и реставрации документов Российского государственного архива научно-технической документации (ЛМРД РГАНДТ), реставратора высшей категории И.С. Шараповой.

На семинар прибыли представители архивной отрасли всех шести областей и города Минска – руководители отделов обеспечения сохранности, заведующие архивохранилищами, архивисты, занимающиеся вопросами хранения документов, реставраторы государственных архивных учреждений, всего более 70 человек.

Перед участниками семинара с приветственным словом выступил директор Департамента В.И. Адамушко, который подчеркнул важность и значимость рассматриваемых на семинаре вопросов, поскольку без должного обеспечения сохранности архивных документов, находящихся на постоянном (то есть вечном) хранении в государственных архивах, не имеет смысла говорить о последующем их использовании. Большое значение имеет обмен опытом.

Были заслушаны доклады и выступления представителей Департамента, ЛМРД РГАНДТ, ЦЛМРД НАФ, Республиканской технической лаборатории микрофильмирования страхового фонда документации, Национального исторического архива Беларуси, которые сопровождались презентациями. В рамках обмена опытом специалисты рассказали о путях решения вопросов, возникающих при организации комплекса работ по хранению и реставрации архивных документов. С большим интересом участниками обсуждались вопросы, касающиеся консервации архивных документов, проведения химического и биологического анализов, методов реставрации.
Во второй день семинара в реставрационном зале ЦЛМРД НАФ И.С. Шарапова провела мастер-класс по восстановлению целостности документов методом ручного долива бумажной массой.

По итогам семинара планируется рассылка материалов выступлений в электронном виде.

Перед участниками семинара с приветственным словом выступил директор Департамента В.И. АдамушкоИ.С. Шарапова проводит мастер-класс по восстановлению целостности документов


И.С. Шарапова проводит мастер-класс по восстановлению целостности документов


16 мая 2013 г.
6 мая 2013 г. в штаб квартире ЮНЕСКО (г. Париж, Французская Республика) в рамках начала работы IV встречи стран членов Форума славянских культур состоялось открытие выставки «История столиц славянских государств через призму архивных документов» .

В экспозиции представлены документы из состава Национального архивного фонда Республики Беларусь. В целом в проекте задействованы документальные материалы из 13 славянских государств: Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Польши, России, Словакии, Сербии, Словении, Хорватии, Чехии, Черногории и Украины.

В мероприятиях принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике П. Латушко.

26 апреля 2013 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Как это было. Так проходила посевная более полувека назад".

Материалы подготовила главный архивист отдела информации, публикации и научного использования документов БГАКФФД Елена Полещук.17 апреля 2013 г.
17–19 апреля 2013 г. по приглашению Главного архивиста Литвы г-на Рамоюса Крауялиса делегация белорусских архивистов в составе директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко (руководитель делегации) и директора государственного учреждения «Национальный исторический архив Беларуси» Д.В.Яцевича находится в Литовской Республике.

В ходе визита белорусские архивисты посетят Службу Главного архивиста Литвы, примут участие в открытии совместной литовско-белорусской историко-документальной выставки «Восстание 1863 года в Литве» и научной конференции, посвященной восстанию 1863 года в Литве. В историко-документальной выставке «Восстание 1863 года в Литве» использованы копии документов из фондов Национального исторического архива Беларуси и Национального исторического архива Беларуси в г.Гродно.

Директором Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Адамушко будут проведены переговоры с Главным архивистом Литвы г-ном Рамоюсом Крауялисом с целью обсуждения форм развития двустороннего сотрудничества белорусских и литовских архивистов и обмена опытом для совершенствования деятельности архивных учреждений обеих стран.
11 апреля 2013 г.
Навучэнкі Віцебскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа ў сваіх непаўторных уборахНа сённяшні дзень Указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь зацверджаны 79 афіцыйных геральдычных сімвалаў адміністрацыйна-тэрытарыяльных і тэрытарыяльных адзінак вобласці – 42 гербы і 37 флагаў. З кожным годам пашыраецца іх выкарыстанне ў паўсядзёным жыцці і адпаведна паглыбляецца ўкараненне ў грамадскую свядомасць. Практычна ва ўсіх раёнах Віцебшчыны на ўязных шляхах устаноўлены адпаведныя гербы. Як у свой час гэтыя геральдычныя сімвалы былі своеасаблівымі візітнымі карткамі рыцараў, так цяпер гербы прызентуюць своеасаблівасць кожнага рэгіёна, яго гістарычную адметнасць.
Пераканаўча прадстаўлены геральдычныя сімвалы і ў абласным цэнтры. На высокіх гмахах у Віцебску замацаваны светавыя пано з выявамі гербаў Віцебскай вобласці і самаго старажытнага горада.

А ў мінулым годзе ў папулярызацыі геральдычнай спадчыны Віцебшчыны праявілася, як кажуць, ініцыятыва знізу. Да дырэктара Віцебскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа Ірыны Кісялёвай прыйшла ідэя выкарыстаць гербы гарадоў і раёнаў вобласці ў навучальным працэсе. Было вырашына скарструяваць і пашыць вечаровыя ўрачыстыя сукенкі з выявамі гербаў на іх і адпаведным надпісам назвы рэгіёна. Задуму з натхненнем падтрымалі выкладчыкі і навучэнцы. Малюнкі гербаў, каб зрабіць з іх аплікацыі на сукенках, выканала Людміла Шылко, сілуэты ўбораў – мадэльер-канструктар Людміла Ціханава, а вышываннем, якім займаліся юныя майстрыцы і іх настаўнікі, кіравала Вольга Башынская.

Атрымалася багатая калекцыя з 22 сукенак. Самая прыгожая з іх, як і павінна быць, прызентуе герб Віцебскай вобласці.
Дэманструюць арыгінальныя ўборы самі навучэнкі каледжа, балазе тут створана спецыяльная група дэманстратараў адзення. Дзяўчаты прыгожыя, рослыя і красуюцца ў арыгінальных уборах з вялікай ахвотай. Яны ўжо паказвалі калекцыю геральдычных сукенак на розных конкурсах і маладзёжных імпрэзах, былі запрошаны ўдзельнічаць ў такіх значных для Беларусі святах, як 1150-годдзе Полацка і Дзень пісьменства, які адзначаўся ў Глыбокім.

Алена Бондарава,
вядучы спецыяліст аддзела па архівах і справаводству
галоўнага ўпраўлення юстыцыі Віцебскага аблвыканкама.


02 апреля 2013 г.

2 апреля 2013 г. в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь состоялась презентация выставки документов «Славные сыны белорусского народа». Проект был посвящен 110-летию со дня рождения В.И. Козлова, 100-летию со дня рождения С.О. Притыцкого, 95-летию со дня рождения П.М. Машерова и был подготовлен Национальным архивом Республики Беларусь на основе документов из собственных фондов. Открытие выставки сопровождалось демонстрацией кинохроники, представленной Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов.

С экспозицией ознакомились Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В.П. Андрейченко, заместитель Председателя Палаты представителей В.А. Гуминский, Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь А.М. Радьков, депутаты Палаты представителей, а также приглашенные лица, собравшиеся на открытие второй сессии нижней палаты Парламента.

Обзор по материалам выставки провел директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко.

01 апреля 2013 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Как это было".

Этот выпуск "Белорусский завод делает "кольца" для московского метро" посвящен крупному отечественному предприятию - "Строммашина", которое этом году отмечает свое столетие. В фондах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов нашлись видеозаписи середины 20-го века, сделанные на могилевском заводе.

Материалы подготовила главный архивист отдела информации, публикации и научного использования документов БГАКФФД Елена Полещук.

29 марта 2013 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы".

Этот выпуск "Автор пропавшего барельефа "Лявониха" и царской монеты" посвящен скульптору, педагогу, Заслуженному деятелю искусств БССР, профессору - Михаилу Аркадьевичу Керзину, которому 28 марта исполнилось 130 лет. Он работал в различных жанрах скульптуры. Его учениками были известные белорусские скульпторы З. Азгур, А. Глебов, А. Бембель, С. Селиханов, А. Аникейчик и др.

Представленный Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов короткий кинофильм рассказывает о Михаиле Керзине, которого называли профессором красоты.

Материалы подготовила главный архивист отдела информации, публикации и научного использования документов БГАКФФД Елена Полещук.

27 марта 2013 г.
27 марта 2013 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были рассмотрены вопросы о состоянии и проблемах эксплуатации в государственных архивах «Автоматизированной информационной системы государственного архива»; о Тематическом плане научных исследований и разработок Департамента по архивам и делопроизводству на 2013 год и Отчете о выполнении научных исследований и разработок за 2012 год.

В ходе обсуждения первого вопроса коллегией отмечено, что основными задачами промышленной эксплуатации «Автоматизированной информационной системы государственного архива» являются создание условий для стабильно устойчивой работы всей автоматизированной системы и сохранение информации ее базы данных. Для обеспечения работоспособности «АИС архива» Департаментом, отделами по архивам и делопроизводству главных управлений юстиции облисполкомов, государственными архивами решаются вопросы по ее правовому, организационному, программному, техническому, кадровому обеспечению. Коллегией принято решение, направленное на дальнейшее совершенствование «АИС архива» и повышение эффективности ее эксплуатации.

Коллегией одобрен Тематический план научных исследований и разработок Департамента по архивам и делопроизводству на 2013 год и Отчет о выполнении научных исследований и разработок за 2012 год.

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Объявления
06 сентября 2019 г.
3 кастрычніка 2019 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва адбудуцца XIX Архіўныя чытанні Подробнее >>
Новости отрасли
19 сентября 2019 г.
17 сентября 2019 г. в архиве общественных объединений Гродненской области состоялась презентация сборника документов «Гродненская область: советский период» (1944-1991 гг.) Подробнее >>
18 сентября 2019 г.
18 сентября 2019 г. состоялось подписание Меморандума между Министерством юстиции Республики Беларусь и Национальным управлением архивов и документации Султаната Оман Подробнее >>
18 сентября 2019 г.
17 сентября 2019 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоялось открытие выставочного проекта «17 верасня 1939 года. Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі» Подробнее >>
17 сентября 2019 г.
На сайте Государственного архива Минской области размещена виртуальная выставка «80 лет воссоединения Западной Белоруссии с БССР» Подробнее >>
16 сентября 2019 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY подготовили выпуск совместного проекта "Это мы", посвященный художнику Арлену Кашкуревичу Подробнее >>
  Ccылка на facebook