Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Новости сайта Новости отрасли

Новости отрасли

26 февраля 2019 г.
Свята, прысвечанае Міжнароднаму дню роднай мовы, ладзілі архівісты Дзяржархіва ў г. Глыбокае 21 лютага 2019 г. Увага праблеме захавання нацыянальнай мовы надаецца на сусветным узроўні. Менавіта дзеля захавання тых моў, што знікаюць, ЮНЭСКА абвясціла дзень роднай мовы. Аб гістарычным шляху свята моўнага раўнапраўя паведаміла вядучы архівіст Аліна Чаславаўна Юргель.Прагучала паведамленне дырэктара архіва Нэлі Аляксандраўны Баравік “Паэтычныя радкі аб матчынай мове”. У Дзяржархіве ў г. Глыбокае захоўваюцца асабістыя фонды паэтаў Віталя Гарановіча, Галіны Загурскай, Марыі Баравік. Усіх іх яднае павага да культуры і гісторыі Бацькаўшчыны, іх творчая дзейнасць прывіла парасткі любові да матчынай мовы шматлікім людзям, яны імкнуліся данесці да суайчыннікаў прыгажосць роднага беларускага слова. На падставе сабраных архіўных дакументаў былі ўзгаданы вершаваныя радкі. Напрыклад, своеасаблівым заклікам да моўнага адраджэння гучаць словы з верша Галіны Загурскай “Францішкава малітва” (2012 г.):
... Беларусь наша там, дзе жыве наша мова:
Будзе мова жыва – і мы будзем жыць.У складзе архіва ёсць невялічкая бібліятэка, у якой захоўваюцца кнігі, у тым ліку і на беларусскай мове. З творамі класікаў беларускай літаратуры і іх аўтарамі пазнаёміла прысутнічых супрацоўнік архіва Алена Іванаўна Шлыкава.

Пра адметнасці беларускага слова нагадалі праз конкурсы “Загадкі”, “Складзі прыказку”, “5 секунд на роздум”. Пераможцы атрымалі прызы за большасць правільных адказаў.

У выкананні загадчыка аддзела выкарыстання і публікацыі дакументаў Таццяны Мікалаеўны Аўласавай прагучала беларуская народная песня “Купалiнка”.Прысутнічыя прыйшлі да высновы, што не трэба саромецца недасканалай гаворкі і пачаць, напрыклад, паспрабаваць 21 лютага, з калегамі, роднымі паразмаўляць па-беларуску.

20 февраля 2019 г.
В БелНИИДАД вышло 5-е издание альбома организационно-распорядительных документов с комментариями

Альбом включает примеры оформления документов на основе унифицированных форм документов, включенных в Унифицированную систему организационно-распорядительной документации (УСОРД), утвержденную приказом директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь от 14.05.2007 № 25 (с изм. и доп. от 24.03.2008 № 16).

В 5-ом издании примеры оформления документов и комментарии к ним переработаны в соответствии с новым государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 6.38 - 2016 "Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Систем организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов", изменениями в трудовом законодательстве и законодательстве в сфере архивного дела и делопроизводства.

Издание предназначено для руководителей и специалистов делопроизводственных, архивных, кадровых, юридических служб государственных органов и иных организаций, работников иных подразделений, в должностные обязанности которых входит подготовка и оформление документов.

Стоимость Альбома без пересылки - 28 рублей 44 копейки, с пересылкой - 31 рубль 42 копейки. По вопросам приобретения обращаться по телефону (8 017) 286-02-05. № расчетного счета для приобретения издания - BY67 BLBB 3632 0100 1292 3000 1001.

20 февраля 2019 г.
В БелНИИДАД издан справочник «Органы местного управления и самоуправления в Республике Беларусь (1991-2010 гг.)».

Научно-справочное издание посвящено проблемам развития местных государственных органов власти. Дана характеристика административно-территориального устройства, исследованы порядок формирования, система, функции, полномочия, генезис и этапы развития, особенности правового статуса представительных, исполнительных и распорядительных органов. Особое внимание уделяется формированию и развитию внутренней организационной структуры органов государственной власти.

Адресуется работникам государственных и территориальных архивов, архивов государственных и иных организаций, научным работникам, преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам вузов, всем, кто интересуется отечественной историей.

Стоимость справочника без пересылки - 22 рубля 55 копеек, с пересылкой - 25 рублей 35 копеек. По вопросам приобретения обращаться по телефону (8 017) 286-02-05. № расчетного счета для приобретения издания - BY67 BLBB 3632 0100 1292 3000 1001.

15 февраля 2019 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили очередной выпуск совместного проекта "Это мы".

Этот выпуск «Ее арестовали как немецкую разведчицу». Кто она — одна из самых известных белорусских певиц?» , приурочен к 115-летию со дня рождения народной артистки Беларуси и СССР Ларисы Александровской, которая навсегда вписала свое имя в историю отечественного искусства. На редких видео из архива можно увидеть, как она исполняет песню «Бывайце здаровы, жывіце багата» перед земляками-белорусами на Калининском фронте, а также поет перед партизанами песню «Вечарынка» (на слова Янки Купалы)

Видеоматериал подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

11 февраля 2019 г.
К 105-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Аркадия Кулешова Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили выпуск совместного проекта "Как это было. «Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся». Редкие кадры поэта Аркадия Кулешова"

Видеоматериал подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.
31 января 2019 г.
29 января 2019 года в Национальном архиве Республики Беларусь (НАРБ) состоялась презентация белорусско-российского сборника документов и материалов «Восстановление сельского хозяйства Беларуси: 1943—1945».

В сборник включены 274 документа из архивов Беларуси и России, в том числе 105 из НАРБ, 83 из Государственного архива Российской Федерации, 51 из Российского государственного архива экономики, 18 из Российского государственного архива социально-политической истории. Среди опубликованных документов — постановления, протоколы, докладные записки, справки, информации, письма и др.

Сборник состоит из четырех разделов. Первый содержит документы об ущербе, нанесенном сельскому хозяйству Беларуси немецко-фашистскими захватчиками. Три других раздела сформированы по хронологическому принципу. 1943 год — это начало освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков, период выработки первых решений правительства БССР и союзного центра о восстановлении сельской экономики освобожденных районов. В 1944 г. в результате побед Красной Армии при поддержке белорусских партизан республика окончательно была освобождена от немецких оккупантов. Восстановительные процессы в белорусской деревне набирают темпы, республиканское руководство во взаимодействии и при поддержке союзного центра продолжает начатую в конце 1943 г. политику восстановления аграрной экономики Беларуси уже на всей ее территории. 1945 год — первый год мирного созидательного труда в освобожденной от немецко-фашистских захватчиков БССР. Восстановительные процессы активизируются в западных областях республики и продолжаются в восточных.

В первом и втором разделах документы расположены по хронологии. В остальных разделах выделены тематические подразделы. Научно-справочный аппарат сборника включает историческое и археографическое предисловия, текстуальные примечания, комментарии, именной и географический указатели, список сокращенных слов, перечень публикуемых документов. Издание предназначено для научных работников, краеведов, всех интересующихся историей Беларуси.

С приветственным словом к участникам презентации обратился директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Кураш, который является ответственным редактором издания с белорусской стороны. Он отметил, что сборник подготовлен в рамках реализации Плана совместных действий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства России, и стал очередным образцом успешного и плодотворного сотрудничества белорусских и российских архивистов.

Директор Российского государственного архива экономики, член редакционной коллегии издания Е.А. Тюрина обратила внимание присутствующих на кропотливую, высокопрофессиональную работу, проделанную составителями по выявлению и отбору документов для сборника, благодаря чему в научный оборот введен уникальный комплекс архивных материалов по теме восстановления сельского хозяйства Беларуси в 1943—1945 гг. из фондов НАРБ, российских федеральных архивов, ряда зональных и областных архивов Беларуси.

В презентации издания также приняли участие член редакционной коллегии сборника, директор НАРБ А.К. Демянюк, научный рецензент сборника, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук А.В. Кузнецова-Тимонова, ответственный составитель сборника от белорусской стороны, член редакционной коллегии издания, ведущий научный сотрудник НАРБ, кандидат исторических наук В.Д. Селеменев, ответственный составитель сборника от российской стороны, член редакционной коллегии издания, доктор исторических наук, профессор В.В. Кондрашин, директор Фонда содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая Память» А.Р. Дюков и др.

В рамках мероприятия присутствующие смогли ознакомиться с оригиналами некоторых опубликованных в сборнике документов, представленными на специально подготовленной выставке, а также с баннерной фотодокументальной выставкой «Восстановление сельского хозяйства Беларуси. 1943—1950 гг. Фотохроника событий», основой для которой послужили материалы из фондов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.

Презентация белорусско-российского сборника документов и материалов «Восстановление сельского хозяйства Беларуси: 1943—1945»


Презентация белорусско-российского сборника документов и материалов «Восстановление сельского хозяйства Беларуси: 1943—1945»


Презентация белорусско-российского сборника документов и материалов «Восстановление сельского хозяйства Беларуси: 1943—1945»


Презентация белорусско-российского сборника документов и материалов «Восстановление сельского хозяйства Беларуси: 1943—1945»


Презентация белорусско-российского сборника документов и материалов «Восстановление сельского хозяйства Беларуси: 1943—1945»


Презентация белорусско-российского сборника документов и материалов «Восстановление сельского хозяйства Беларуси: 1943—1945»


Презентация белорусско-российского сборника документов и материалов «Восстановление сельского хозяйства Беларуси: 1943—1945»


28 января 2019 г.
80 лет назад, 24 января 1939 года, правительство БССР приняло решение создать в Минске Государственную картинную галерею. Теперь это Национальный художественный музей.

Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили выпуск совместного проекта "Как это было. Национальному художественному музею — 80 лет. Посмотрите, как он выглядел в советское время ".

Видеоматериал подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

24 января 2019 г.
23 января 2019 г. состоялось расширенное заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были подведены итоги работы органов архивного дела и делопроизводства, государственных архивных учреждений Республики Беларусь в 2018 году и определены задачи на 2019 год.

В работе коллегии приняли участие первый заместитель Министра юстиции Республики Беларусь С.В.Задиран, начальники, заместители начальников главных управлений юстиции облисполкомов и Минского горисполкома, руководители и заместители руководителей структурных подразделений по архивам и делопроизводству главных управлений юстиции облисполкомов, директора государственных архивных учреждений, работники Департамента по архивам и делопроизводству.

С докладом выступил директор Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураш. В прениях приняли участие представители ГУЮ, директора архивов.

В 2018 году государственные архивные учреждения участвовали в реализации мероприятий подпрограммы «Архивы Беларуси» Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016–2020 гг. Большое внимание уделялось укреплению материально-технической базы государственных архивных учреждений, внедрению современных информационных технологий, повышению уровня работы по оказанию услуг организациям и населению, решению проблем социальной защищенности граждан. Было открыто новое здание Зонального государственного архива в г. Слуцке.

По состоянию на 1 января 2019 г. в государственных архивах на постоянном хранении находится 47 781 фонд, 12 911 311 единиц хранения, 45 970 единиц хранения кинодокументов, 266 604 единиц хранения фотодокументов, 21 250 единиц хранения фонодокументов, 6 323 единиц хранения видеодокументов, 13 фондов электронных документов, 740 единиц учета электронных документов, 781 музейный предмет. 122 территориальных архива хранят 1 183 400 единиц хранения.

База данных республиканского государственного информационного ресурса – Государственного фондового каталога Национального архивного фонда Республики Беларусь включает данные о 58 633 хранящихся, переданных, объединенных и утраченных фондах.

В 2018 году Департаментом по архивам и делопроизводству разработан План мероприятий по обеспечению в Республике Беларусь архивного хранения электронных документов, который был утвержден Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь А.Г.Турчиным.

В результате реализации намеченных Планом мероприятий к 1 октября 2020 года государственные органы, иные организации смогут осуществлять архивное хранение электронных документов.

Важнейшей сферой деятельности являлась работа по информационному обеспечению пользователей и исполнению запросов социально-правового характера. В 2018 году государственными архивами исполнено 269 генеалогических, 11 637 биографических запросов и 2 721 тематический запрос, а также 20 080 запросов социально-правового характера. В Государственный геральдический регистр Республики Беларусь внесено 73 официальных геральдических символа.

В 2018 году государственными архивными учреждениями выпущено 7 сборников документов, 4 справочника, 3 аналитические работы и 1 историко-документальная хроника, подготовлено 99 выставок документов.


Коллегия Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь


 Коллегия департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь

16 января 2019 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили очередной выпуск совместного проекта "Это мы".

Этот выпуск "Каждое утро миллионы белорусов просыпались под мелодию его песни. Посмотрите его фотографии", посвящен 100-летию со дня рождения композитора Владимира Оловникова (1919−1996). Уникальные фотографии из архива кинофотофонодокументов позволяют увидеть самого Оловникова, а также познакомиться с белорусской музыкальной элитой. Владимир Оловников в течение 20 лет (1962-1982) был ректором Белорусской государственной консерватории.

Фотоматериалы подготовила главный архивист отдела научного использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

09 января 2019 г.
6 января 2019 г. в Минском областном исполнительном комитете (г. Минск, ул. Энгельса, 4) состоялось открытие выставки «ИСТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ», посвященной 100-летию финансовой системы Беларуси. Выставка подготовлена сотрудниками Государственного архива Минской области при поддержке Главного финансового управления Минского облисполкома. Цель представленной экспозиции – показать этапы развития финансовой системы Беларуси на основе архивных документов.

Документы данной выставки разделены на несколько тематических блоков: довоенный период (1916-1941 гг.), период немецкой оккупации (1941-1944 гг.), послевоенный период вплоть до сегодняшнего дня (с 1945 г.)

Архивные документы, представленные в довоенном блоке, знакомят с материалами по финансовой деятельности периода становления советской государственности. Это образцы квитанций, кредитного предписания, счет-фактуры, правила кредитования кустарей, патенты на занятие ремеслом и др.

Тематический блок, посвященный функционированию финансовой системы в период оккупации, включает в себя прейскурант на сельскую продукцию в г. Несвиж, продуктовую карточку «Талоны на хлеб» Старобинской районной управы, патент Борисовской районной управы на занятие ремеслом, приказы о взимании подоходного налога и др.

А документы послевоенного периода освещают историю создания финансовых институтов и их изменений, реформы и развитие. В данный блок включены документы о создании контрольно-ревизионного управления, организации Госстраха БССР, организации финансовых отделов областных, районных и городских исполнительных комитетов.

В дополнение к выставке был издан каталог экспонируемых документов .

Выставка «ИСТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ»


Выставка «ИСТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ»


Выставка «ИСТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ»


Выставка «ИСТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ»

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
10 января 2020 г.
29 января 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Хранение документов в организации: отбор документов для хранения и уничтожения» Подробнее >>
Новости сайта
20 января 2020 г.
Новости отрасли
24 января 2020 г.
23 января 2020 г. состоялось расширенное заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
22 января 2020 г.
20 января исполнилось 100 лет ветерану ВОВ Василию Лазаревичу Дейкуну, личные документы которого хранятся в зональном государственном архиве в г. Речице Подробнее >>
16 января 2020 г.
Утверждена и издана новая Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД) Подробнее >>
13 января 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
31 декабря 2019 г.
Поздравление с Новым Годом Директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша Подробнее >>
  Ccылка на facebook