Радавод

Выпіска з Метрычнай кнігі Палюдавіцкага рымска-каталіцкага прыходскага касцёла аб нараджэнні і хрышчэнні двараніна Браніслава сына Ігнація Эпімах-Шыпілы.
26 лістапада 1864 г.

Выпіска з Метрычнай кнігі аб нараджэнні Браніслава Эпімах-Шыпілы