Літаратурныя помнікі, сабраныя і запісаныя Б. Эпімах-Шыпілам

Верш Гаўрылы “Музыкант беларускі”
[1900-1905 гг.].
Аркуш з невядомага зборніка, выдадзенага гектаграфічным спосабам.

Верш Гаўрылы “Музыкант беларускі”[1900-1905 гг.]