Літаратурныя помнікі, сабраныя і запісаныя Б. Эпімах-Шыпілам

“Rewizya Woiewodztwa Połockiego” (“Рэвізія ваяводства Полацкага”) (фрагмент).
Перапісаная Б. Эпімах-Шыпілам з тэкста, датаванага 1580 г. у [1895-1896 гг.].

арк. 1-1 адв.

Рэвізія ваяводства Полацкага (фрагмент). Перапісана Б. Эпімах-Шыпілам з тэкста, датаванага 1580 г. у [1895-1896 гг.]

Рэвізія ваяводства Полацкага (фрагмент). Перапісана Б. Эпімах-Шыпілам з тэкста, датаванага 1580 г. у [1895-1896 гг.]

арк. 1-1 адв.