Літаратурныя помнікі, сабраныя і запісаныя Б. Эпімах-Шыпілам

Jan Łucevicz “Wiersze” (Іван Луцэвіч “Вершы”) (тытульны аркуш, верш).
Сшытак з 22 вершаў Янкі Купалы, перададзены ім на захоўванне Б. Эпімах-Шыпілу (1910 г.), упершыню апублікаван ў 1972 г.

Іван Луцэвіч “Вершы”

Іван Луцэвіч “Вершы”