Літаратурныя помнікі, сабраныя і запісаныя Б. Эпімах-Шыпілам

Фарс-вадэвіль В. Дуніна-Марцінкевіча “Zaloty” (“Залёты”) (1870 г.) (урыўкі).
Рукапісная копія, знятая ў 1893 г. Б. Эпімах-Шыпілам з арыгінала, дасланага А. Ельскім з уласнага архіва

Фарс-вадэвіль «Zaloty»

Фарс-вадэвіль «Zaloty»

Фарс-вадэвіль «Zaloty»

Фарс-вадэвіль «Zaloty»