Асабістае жыцце

Ліст Часовага Беларускага нацыянальнага камітэта да кіраўніка Мінскай акругі з просьбай аб росшуку некаторых грамадзян, у т.л. Б. Эпімах-Шыпілы.
г. Мінск. 30 сакавіка 1920 г.

Ліст Часовага Беларускага нацыянальнага камітэта аб росшуку некаторых грамадзян, у т.л. Б. Эпімах-Шыпілы.