Супрацоўніцтва Янкі Купалы з дзеячамі літаратуры і мастацтва

Я. Купала з удзельнікамі Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі пісьменнікамі Я. Райнісам, З. Бядулем, К. Крапівой, Я. Пушчай, А. Бабарэкам, У. Дубоўкам, П. Глебкам, К. Чорным.
1926 г.