Супрацоўніцтва Янкі Купалы з дзеячамі літаратуры і мастацтва

Я. Колас, Я. Купала і рускі пісьменнік А. Талстой падчас Дэкады беларускай літаратуры і мастацтва ў г. Маскве. 1940 г.

Я. Колас, Я. Купала і рускі пісьменнік А. Талстой