Супрацоўніцтва Янкі Купалы з дзеячамі літаратуры і мастацтва

Дарчы надпіс І. Луцэвіча (Я. Купалы) бібліятэцы Санкт-Пецярбургскага Імператарскага універсітэта на зборніку вершаў «Шляхам жыцця». г. Санкт-Пецярбург. 22 красавіка 1913 г. Аўтограф Я. Купалы.

Дарчы надпіс І. Луцэвіча