Радавод Янкі Купалы

Пасямейны спіс мінскага мешчаніна А.Д. Луцэвіча, дзе пазначаны яго сын Дамінік і ўнук Іван. 
1894 г.

 Пасямейны спіс мінскага мешчаніна А.Д. Луцэвіча. 1894 г.

 Пасямейны спіс мінскага мешчаніна А.Д. Луцэвіча. 1894 г.