Радавод Янкі Купалы

Пасямейны спіс мінскага мешчаніна А.Д. Луцэвіча, дзе пазначаны яго сын Дамінік.
1874 г.


арк. 1059адв.-1060

Пасямейны спіс мінскага мешчаніна А.Д. Луцэвіча, дзе пазначаны яго сын Дамінік

Пасямейны спіс мінскага мешчаніна А.Д. Луцэвіча, дзе пазначаны яго сын Дамінік