Асабістае жыццё і службовая дзейнасць

Заява ў Мінскі камунальны аддзел аб продажы дома І. Луцэвічу (Я. Купале).
г. Мінск. 1926 г.

Заява аб продажу дому І. Луцэвічу (Я. Купале)