Асабістае жыццё і службовая дзейнасць

І. Луцэвіч (Я. Купала) у перыяд працы ў газеце «Наша ніва». 
г. Вільня. 1908 г.

Я. Купала. 1908 г.