Збор твораў у 7 тамах

Анатацыя

Першае шматтомнае выданне збору твораў Якуба Коласа. У яго ўвайшлі:
том 1 — вершы, апавяданні вершам (1904-1917 гг.);
том 2 — вершы, апавяданні вершам (1917 -1952 гг.);
том 3 — апавяданні;
том 4 — паэмы «Новая зямля», «Сымон-музыка»;
том 5 — аповесці «У Палескай глушы», «У глыбі Палесся», «На ростанях»;
том 6 — аповесці «На прасторах жыцця», «Адшчапенец», «Дрыгва»;
том 7 — паэмы «Рыбакова хата», «Суд у лесе», «Адплата».

(Бібліятэка БДАМЛМ, т. 1 — № 10811, т. 2 — № 10812, т. 3 — № 10813,
т. 4 — № 10814,  т. 5 — № 10815,  т. 6 — № 10816, т. 7 — № 10817)