Супрацоўніцтва з дзеячамі літаратуры і мастацтва

Я. Колас з беларускім паэтам А. Куляшовым і рускім паэтам А. Пракоф’евым.
8 красавіка 1946 г.
Малюнак С. Гарадзецкага. Папера, аловак чорны і каляровы

Я. Колас з беларускім паэтам А. Куляшовым і рускім паэтам А. Пракоф’евым. Малюнак С. Гарадзецкага