Супрацоўніцтва з дзеячамі літаратуры і мастацтва

Я. Колас і польскі пісьменнік В. Бранеўскі.
г. Мінск. 1955 г.

Польскі пісьменнік В. Бранеўскі і Я. Колас