Супрацоўніцтва з дзеячамі літаратуры і мастацтва

Я. Колас і беларускія пісьменнікі Я. Купала, П. Броўка, З. Бядуля.
г. Масква. [29 студзеня — 2 лютага 1939 г.]

Я. Колас і беларускія пісьменнікі Я. Купала, П. Броўка, З. Бядуля