Службовая і гаспадарчая дзейнасць

Рапарт Мінскай гарадской паліцыі ў Мінскую  палату грамадзянскага суда аб пазыковых абавязацельствах  памешчыкаў В. і Ю. Дуніных-Марцінкевічаў перад купцом Чорным.
12 лютага 1845 г.
На рускай мове.

арк. 5-5адв.

апарт Мінскай гарадской паліцыі ў Мінскую  палату грамадзянскага суда (арк. 6-6адв.)

апарт Мінскай гарадской паліцыі ў Мінскую  палату грамадзянскага суда (арк. 6-6адв.)