Службовая і гаспадарчая дзейнасць

Прашэнне мінскаму губернскаму прадвадзіцелю дваранства ад В. Дуніна-Марцінкевіча аб выдачы пасведчання аб яго дваранскай годнасці для пакупкі адной дваравой душы.
г. Мінск. 1 красавіка 1840 г.
На рускай мове. Аўтограф В. Дуніна-Марцінкевіча.

Прашэнне мінскаму губернскаму прадвадзіцелю дваранства ад В. Дуніна-Марцінкевіча