Рукапісы (неаўтарскія) твораў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

Вершаванае апавяданне «Халімон на каранацыі» (фрагмент).
г. Мінск. 20 жніўня 1857 г.
Рукапіс І. Замоціна 1920-х гг. з праўкай.

Вершаванае апавяданне «Халімон на каранацыі»

Вершаванае апавяданне «Халімон на каранацыі»