Рукапісы (неаўтарскія) твораў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

«Wiersz Wincente go Marcinkiewicza do Apol. Kątskiego, Moniuszki i Hermana» («Верш Вінцэнта Марцінкевіча Апалінарыю Концкаму, Манюшку і Герману»).
1856 г.
Рукапіс Б. Эпімах-Шыпілы пачатку 1900-х гг. На польскай мове.

Верш Вінцэнта Марцінкевіча Апалінарыю Концкаму, Манюшку і Герману

Верш Вінцэнта Марцінкевіча Апалінарыю Концкаму, Манюшку і Герману